GP Kees Winkelman 6329 2 LR 1600

Wat is strategische personeelsplanning?

Wat is strategische personeelsplanning?

De essentie van strategische personeelsplanning is om de toekomst zodanig te voorzien dat u pro-actief een aantal gerichte maatregelen ten aanzien van de (kwantitatieve én kwalitatieve) personeelsbezetting – zowel wat betreft instroom, doorstroom als uitstroom van personeel – in gang kunt zetten zodat organisatiedoelen (op de langere termijn) bereikt kunnen worden.

Strategische personeelsplanning laat tijdig zien waar knelpunten zitten, zodat uw organisatie daar op kan anticiperen. Met een goede strategische personeelsplanning bent u beter in staat beargumenteerde beleidskeuzes te maken, o.a. op het gebied van in-, door- en uitstroom van personeel.