Detail Sfeer (56) (1)

Kenmerken van uitval

Onderzoek heeft aangetoond dat bepaalde kenmerken een sterk samenhangen met de kans om uit te vallen als startende docent. Het gaat dan vooral om de volgende individuele kenmerken van de startende docent:

  • Startende docenten met een tijdelijk contract vallen vaker uit dan startende docenten met een vaste aanstelling
  • De uitval is hoger onder startende docenten met een contract kleiner dan 0.5 fte dan onder docenten met een contract groter dan 0.5 fte
  • Startende docenten die op een hogere leeftijd instromen hebben een grotere kans om uit te vallen dan startende docenten die op jongere leeftijd instromen

De effecten van individuele kenmerken zoals baanomvang en leeftijd zijn in het algemeen groter dan die voor kenmerken op schoolniveau, zoals het aantal docenten op een school of de financiële situatie van het schoolbestuur. Kenmerken van de docentpopulatie vertonen deels geen en deels een beperkte samenhang met uitval van startende docenten. Het maakt bijvoorbeeld niet uit of een startende docent werkzaam is op een school met relatief veel jongere docenten of dat het docentencorps gemiddeld genomen lang of slechts kort in dienst is bij het bestuur.

Tot slot is er samenhang tussen een aantal onderzochte omgevingskenmerken van scholen en de uitval van startende docenten.
In het onderzoeksrapport Uitval startende docenten voortgezet onderwijs leest u meer over de kenmerken die samenhangen met uitval van startende docenten.