VOION Haganum 2144

Publicaties

 • thema

  woensdag 9 mei 2018

  Healthy and Safe Workplaces in Health Care

  Onderzoek naar de rol van het veiligheidsklimaat in de gezondheid en veiligheid van zorgmedewerkers en zorgorganisaties.

  Veilig en vitaal werken
 • thema

  dinsdag 17 april 2018

  De Staat van arbeidsveiligheid

  De realiteit achter de cijfers over arbeidsongevallen en beroepsziekten, door de Inspectie SZW

  Veilig en vitaal werken
 • thema

  vrijdag 2 februari 2018

  Professioneel statuut. Handreiking voor leraren en docenten

  Een gezamenlijke handreiking van AOb, FvOv en CNV Onderwijs

  Onderwijsarbeidsmarkt Veilig en vitaal werken
 • thema

  donderdag 1 februari 2018

  Onderwijsdrijfverenonderzoek: Wie zijn de leraren van morgen?

  Wat zijn de beweegredenen van niet-leraren om wel of niet voor het onderwijs te kiezen (Motivaction i.o.v. Platform Bèta Techniek, januari 2018)

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  maandag 15 januari 2018

  Sectoranalyse onderwijs

  In dit onderzoek van Regioplan (i.o.v. de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs) is een analyse gemaakt van de ontwikkelingen aan de lerarenopleidingen tussen 2013 en 2016 (december 2017)

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  donderdag 11 januari 2018

  Monitor onderwijshuisvesting po/vo

  Een onderzoek naar de kwaliteit van de huisvesting in het primair en voortgezet onderwijs.

  Veilig en vitaal werken
 • thema

  vrijdag 5 januari 2018

  Beroepsbeeld voor de leraar

  Over ontwikkelrichtingen en groei van leraren in het onderwijs (november 2017)

  Onderwijsarbeidsmarkt Veilig en vitaal werken
 • thema

  woensdag 20 december 2017

  Risicoscholen onbevoegd lesgeven

  Een onderzoek naar onbevoegd lesgeven in het voortgezet onderwijs.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  vrijdag 24 november 2017

  Handreiking professioneel statuut voortgezet onderwijs

  Met deze uitgave geeft de VO-raad schoolbesturen een handreiking om in samenspraak met hun leraren een professioneel statuut op te stellen waarin de erkenning van zeggenschap en professionele ruimte van leraren het uitgangspunt vormen.

  Onderwijsarbeidsmarkt Veilig en vitaal werken
 • thema

  donderdag 23 november 2017

  Onderzoek naar loonverschillen leraren voortgezet onderwijs en marktsector

  Vergelijking van het loon van leraren en schoolleiders in het voortgezet onderwijs met de marktsector, 2006-2015

  Onderwijsarbeidsmarkt Algemeen Voion

filteren