VOION Haganum 2144

Publicaties

 • thema

  maandag 29 mei 2017

  Status en imago van de leraar in de 21ste eeuw

  Status en imago van leraren is het thema van dit onderzoek. Centrale onderzoeksvraag: Hoe is het gesteld met de status en het imago van het lerarenberoep in de 21ste eeuw, en in welke mate is de uitvoering van de Lerarenagenda hierop van invloed?

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  woensdag 17 mei 2017

  Aan de slag met de ruimte in de onderwijstijd

  In welke mate zijn scholen bekend met, en maken gebruik van, de verruimde mogelijkheden om onderwijstijd in te vullen?

  Veilig en vitaal werken Onderwijsarbeidsmarkt Algemeen Voion
 • thema

  maandag 24 april 2017

  Schoolleidersagenda Een vak Apart

  De Schoolleidersagenda 'Een Vak Apart' presenteert een aantal voorstellen dat kan bijdragen aan de versterking van schoolleiderschap.

  Veilig en vitaal werken
 • thema

  woensdag 19 april 2017

  Gespreksleidraad voor onderwijsinstellingen en politie

  Een leidraad die de samenwerking tussen school en politie helpt vorm te geven en te verbeteren.

  Veilig en vitaal werken
 • thema

  dinsdag 4 april 2017

  Naar een effectiever taakbeleid in het voortgezet onderwijs

  Wat zijn de succesfactoren voor een effectief taakbeleid?

  Algemeen Voion Veilig en vitaal werken
 • thema

  maandag 27 maart 2017

  De staat van strategisch personeelsbeleid (HRM) in het vo

  Onderzoek in opdracht van de VO-raad naar het strategisch HRM-beleid in het voortgezet onderwijs.

  Onderwijsarbeidsmarkt Veilig en vitaal werken
 • thema

  vrijdag 17 maart 2017

  De waarde van de Academische Opleidingsschool

  Een overzichtsstudie met als doel een beeld te geven van de kenmerken, onderzoeksprocessen en beoogde en behaalde opbrengsten van praktijkonderzoek in Academische Opleidingsscholen.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  woensdag 15 maart 2017

  Slotpublicatie Begeleiding Startende Leraren Amsterdam

  In deze slotpublicatie delen scholen en projectleiders de lessen die zijn geleerd ten aanzien van de inrichting van goede begeleidingstrajecten, de randvoorwaarden en de inbedding in schoolbeleid

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  vrijdag 3 maart 2017

  Paden naar Leraarschap

  Hett CPB brengt de verschillende paden naar leraarschap in kaart en voorziet in een breed achtergrondbeeld van de opleidingen tot leraar

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  woensdag 1 maart 2017

  Met een blik op het verleden

  Een inventarisatie van eerdere projecten en maatregelen ter vermindering van lerarentekorten in het po, vo en mbo

  Onderwijsarbeidsmarkt

filteren