VOION Haganum 2144

Publicaties

 • thema

  dinsdag 12 mei 2020

  Nulmeting Wet beroep leraar

  Deze rapportage bevat de conclusies over de beleidstheorie, de implementatie, stand van zaken en verwachtingen ten aanzien van de resultaten en effecten. Uitgevoerd door Panteia. In opdracht van het ministerie van OCW. December 2019

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  donderdag 16 april 2020

  Tevredenheid en vertrek van werknemers in het voortgezet onderwijs

  Een analyse van tevredenheidsaspecten en verloopgeneigdheid in het vo uit de Werkmonitor door CAOP in opdracht van Voion (april 2020)

  Onderwijsarbeidsmarkt Algemeen Voion Veilig en vitaal werken
 • thema

  dinsdag 14 april 2020

  Bestuurlijke constructen in het funderend onderwijs

  Bestuurlijke samenwerking biedt kansen, maar er kleven ook risico’s aan. Eind 2019 is in opdracht van OCW een inventarisatie gedaan om een actueel beeld te krijgen van de aantallen, risico’s en achtergronden van de bestuurlijke constructen en is aanvullend onderzoek gedaan naar de samenwerking op vestigingsniveau.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  woensdag 1 april 2020

  Eindrapport Quickscan professioneel statuut

  Onderzoek onder schoolleiders naar de stand van zaken rond de invoering van het professioneel statuut in het voortgezet onderwijs. Uitgevoerd door SEOR in opdracht van Voion, 2019.

  Onderwijsarbeidsmarkt Algemeen Voion
 • thema

  dinsdag 10 maart 2020

  VO-signaal: 'Wie is verantwoordelijk voor veiligheid?'

  In dit VO-signaal wordt uitgelegd wie werknemers zijn en wie niet (bijvoorbeeld vrijwilligers en zzp’ers) en welke verantwoordelijkheid de school heeft voor deze personen. (Voion, maart 2020)

  Veilig en vitaal werken Algemeen Voion
 • thema

  maandag 9 maart 2020

  Leraar: Een professie met perspectief

  Drieluik waarin het beroepsbeeld van leraren wordt verdiept

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  maandag 9 maart 2020

  Maatwerk – Wie neemt de regie?

  Eindrapportage project ‘Van bekwaam naar bevoegd’ Met concreet advies aan 10 stakeholders

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  woensdag 4 maart 2020

  Wat drijft de mobiele leraar?

  Verkenning naar de vertrekredenen van leraren in het primair onderwijs

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  woensdag 4 maart 2020

  Eindrapportage Begeleiding startende leraren 2014-2019

  Onderzoek door de Lerarenopleiding Rijksuniversiteit Groningen naar de begeleiding van startende docenten in het voortgezet onderwijs.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  dinsdag 25 februari 2020

  Naar een stelsel met toekomst– bouwstenen voor een toekomstbestendig bevoegdhedenstelsel voortgezet onderwijs

  Bouwstenen voor een toekomstbestendig bevoegdhedenstelsel voortgezet onderwijs

  Onderwijsarbeidsmarkt

filteren