VOION Haganum 2144

Publicaties

 • thema

  dinsdag 8 september 2020

  De impact van het Generatiepact. Vijf casestudies over ervaringen en gevolgen voor de duurzame inzetbaarheid

  Artikel in Tijdschrift voor HRM over een onderzoek naar de wijze waarop oudere werknemers de impact van het Generatiepact ervaren (Klaske Veth en Tinka van Vuuren, augustus 2020).

  Veilig en vitaal werken
 • thema

  woensdag 12 augustus 2020

  Teamgericht organiseren in het onderwijs. Sturen op kwaliteit, wendbaarheid en werkplezier

  Proefschrift van Benjamin van der Hilst over hoe de schoolleider kan sturen op kwaliteit, wendbaarheid en werkplezier, december 2019.

  Veilig en vitaal werken Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  zaterdag 8 augustus 2020

  TALIS 2018

  Een internationaal onderzoek naar de leer- en werkomgeving van leraren en hun schoolleiders in de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

  Onderwijsarbeidsmarkt Veilig en vitaal werken
 • thema

  woensdag 8 juli 2020

  Samen sterk voor elk kind

  Onderzoek naar de aanpak van het lerarentekort. Uitgevoerd door Merel van Vroonhoven, juli 2020.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  donderdag 11 juni 2020

  Leraarschap in tijden van crisis

  Onder invloed van de coronacrisis heeft het voortgezet onderwijs in korte tijd een totaal ander aanzien gekregen. In deze blog maakt Ruud van de Aa, onderzoekscoördinator bij Voion, een schets van de impact van de coronacrisis op het werken in het voortgezet onderwijs.

  Algemeen Voion Onderwijsarbeidsmarkt Veilig en vitaal werken
 • thema

  donderdag 11 juni 2020

  Impact van de Coronacrisis op het werken in het voortgezet onderwijs

  Infographic over de ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs als gevolg van de Coronacrisis met betrekking tot de factor arbeid. (Voion, juni 2020)

  Onderwijsarbeidsmarkt Veilig en vitaal werken Algemeen Voion
 • thema

  dinsdag 9 juni 2020

  Jaarverslag Voion 2019

  In ons online jaarverslag over het jaar 2019 leest u wat we in 2019 voor en met werkgevers en werknemers hebben gedaan om het voortgezet onderwijs verder te ontwikkelen tot de aantrekkelijkste werkomgeving van Nederland.(Voion, juni 2020)

  Algemeen Voion Veilig en vitaal werken Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  dinsdag 9 juni 2020

  Enquête RAL 2019

  Op basis van een enquête onder de projectleiders van de regio’s die in 2019 een subsidie voor de Regionale Aanpak Lerarentekort (RAL) toegekend hebben gekregen, geeft deze peiling een indicatief beeld van de arbeidsmarktsituatie eind 2019 in de betreffende regio’s. Uitgevoerd door Voion, juni 2020.

  Onderwijsarbeidsmarkt Algemeen Voion
 • thema

  woensdag 3 juni 2020

  Arbeidsmarkttekorten in het sociaal domein - inspiratie uit andere sectoren en landen

  Een onderzoek naar de aanpak van arbeidsmarkttekorten in andere sectoren en de organisatie van het sociaal domein in andere landen door Andersson Elffers Felix (AEF) in opdracht van het Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn (AZW), april 2020.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  maandag 18 mei 2020

  Uitbreiding van samen opleiden en professionaliseren

  Een onderzoek uitgevoerd door het Kohnstamm Instituut in opdracht van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren naar de kennis en ervaring rondom uitbreiding van de samenwerking op het terrein van samen opleiden en professionaliseren, april 2020.

  Onderwijsarbeidsmarkt

filteren