VOION Haganum 2144

Publicaties

 • thema

  dinsdag 17 september 2019

  Werk maken van strategisch HRM

  Hoe personeelsbeleid bijdraagt aan goed onderwijs en bevlogen medewerkers

  Onderwijsarbeidsmarkt Veilig en vitaal werken
 • thema

  vrijdag 12 juli 2019

  Lestaakreductie en ontwikkeltijd in het vo

  Stand van zaken op scholen voorjaar 2019

  Onderwijsarbeidsmarkt Algemeen Voion
 • thema

  dinsdag 25 juni 2019

  Werkdruk in het onderwijs

  Een onderzoek naar werkdruk in het onderwijs

  Veilig en vitaal werken
 • thema

  maandag 24 juni 2019

  Van ambitie naar praktijk, ontwikkeling strategisch personeelsbeleid in het vo

  Een onderzoek naar de staat van het strategische personeelsbeleid in het voortgezet onderwijs Regioplan, april 2019 In opdracht van het ministerie van OCW

  Onderwijsarbeidsmarkt Veilig en vitaal werken
 • thema

  dinsdag 18 juni 2019

  Eigen regie, werkelijkheid of utopie?

  Werkgeversvereniging AWVN selecteerde vanuit de theorie en praktijk de tien belangrijkste adviezen om eigen regie op het gebied van ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid onder medewerkers te stimuleren.

  Veilig en vitaal werken
 • thema

  dinsdag 11 juni 2019

  Onderzoeksrapport Anders organiseren? Teamwork!

  Verkenning naar het anders organiseren van onderwijs en de impact op het personeel.

  Algemeen Voion Onderwijsarbeidsmarkt Veilig en vitaal werken
 • thema

  dinsdag 9 april 2019

  Handreiking financieel beleid voor de medezeggenschapsraad

  Met deze handreiking wil Versterking medezeggenschap MR-leden handvatten bieden om een zinvolle bijdrage te leveren aan de dialoog en een goed overwogen advies te kunnen geven.

  Veilig en vitaal werken Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  donderdag 4 april 2019

  Factsheet meldingen vertrouwensinspecteurs

  Tijdens het afgelopen schooljaar zijn er 1.937 meldingen bij de vertrouwensinspecteurs binnengekomen.

  Veilig en vitaal werken
 • thema

  maandag 11 maart 2019

  Adviesrapport aanpak leerlingendaling voortgezet onderwijs

  De Commissie Dijkgraaf heeft in kaart gebracht wat de invloed is van teruglopende leerlingenaantallen in het vo en adviseert hoe schoolbesturen beter in staat gesteld kunnen worden zorg te dragen voor toekomstbestendig onderwijs in de regio.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  woensdag 20 februari 2019

  Huisacademies in kaart

  Een onderzoek naar de typen huisacademies binnen scholen en besturen in het po en vo en hoe zij georganiseerd zijn.

  Veilig en vitaal werken Onderwijsarbeidsmarkt

filteren