Nieuws

 • dinsdag 17 november 2020

  Wetsvoorstel Breed Offensief bij Eerste Kamer

  Met het Wetsvoorstel Breed Offensief wil de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid meer mensen met een arbeidsbeperking aan een baan helpen. Momenteel ligt het wetsvoorstel ter behandeling voor bij de Eerste Kamer.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • dinsdag 17 november 2020

  Wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof

  Het wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof is eind oktober ingediend bij de Tweede Kamer. Partners krijgen recht op 9 weken ouderschapsverlof tegen 50% loon (tot maximum dagloon) op te nemen in het eerste jaar na de geboorte van hun kind.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • dinsdag 17 november 2020

  210 miljoen voor extra hulp op school

  Het kabinet trekt 210 miljoen euro uit voor scholen in coronatijd. Met dit geld kunnen scholen extra bevoegd personeel inzetten, ondersteuners laten meehelpen en meer gastlessen mogelijk maken.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • woensdag 11 november 2020

  Perspectieven op flexwerk in het voortgezet onderwijs

  Het aantal flexwerkers op de Nederlandse arbeidsmarkt is de afgelopen jaren fors gestegen. Het vo kent een licht stijgende trend van flexibele arbeidscontracten. Hoe moet deze trend worden geduid?

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • dinsdag 3 november 2020

  Een lerarenopleiding die beter past bij zij-instromers

  Een flexibele lerarenopleiding waar de zij-instromers en hun ervaring centraal staan, dat spreken de Vereniging Hogescholen (VH), de Vereniging Nederlandse Universiteiten (VSNU) en minister Van Engelshoven (OCW) af in een nieuwe samenwerkingsovereenkomst.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • woensdag 7 oktober 2020

  Ziekteverzuimcijfers 2019 voortgezet onderwijs gepubliceerd

  Het ziekteverzuim voor het onderwijzend personeel (OP) in het voortgezet onderwijs is in 2019 gelijk gebleven aan 2018. Voor het onderwijsondersteunend personeel is het ziekteverzuim gedaald.

  Veilig en vitaal werken Algemeen Voion
 • woensdag 7 oktober 2020

  Gezocht: deelnemers voor onderzoek naar tekortvakken vo

  Deelnemers gezocht voor een onderzoek dat CAOP in opdracht van het ministerie van OCW uitvoert naar oorzaken en oplossingen voor de tekortvakken in het voortgezet onderwijs.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • maandag 5 oktober 2020

  Monitoringsonderzoek strategisch personeelsbeleid 2020

  De VO-raad roept bestuurders, schoolleiders en leraren in het voortgezet onderwijs op om deel te nemen aan het sectorbrede monitoringsonderzoek strategisch personeelsbeleid 2020.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • maandag 5 oktober 2020

  Wat doet uw school rondom gezondheid en welzijn van leerlingen?

  Maastricht University roept scholen op mee te doen aan een onderzoek om inzicht te krijgen in de aanpak van scholen op het gebied van leefstijl, gezondheid en welzijn van leerlingen.

  Veilig en vitaal werken
 • donderdag 1 oktober 2020

  360 miljoen voor verbetering ventilatie in scholen

  Zo’n 11 procent van de onderzochte schoolgebouwen voldoet niet aan de wettelijke ventilatienormen, maar veel scholen zijn nog bezig de situatie op hun locatie te onderzoeken.

  Veilig en vitaal werken

filteren

filteren op jaartal

nieuwsbrieven

Schrijf u in voor onze nieuwsbrieven! Mis zo niets om in uw school een aantrekkelijke werkomgeving te creëren.

aanmelden nieuwsbrieven