Detail Sfeer

Nieuws

 • maandag 1 maart 2021

  Norm coronavirus aangepast aan de nieuwe situatie m.i.v. 1 maart

  Het kabinet heeft het besluit genomen dat de schoolgebouwen in het vo vanaf 1 maart weer open gaan voor alle leerlingen. Het RIVM adviseert om aanvullende maatregelen te treffen.

  Veilig en vitaal werken
 • maandag 22 februari 2021

  Handreiking Privacy en registratie corona

  Scholen hebben veel vragen over wat er wel en niet wettelijk is toegestaan ten aanzien van het registreren van een eventuele coronabesmetting.

  Veilig en vitaal werken
 • maandag 22 februari 2021

  Wilt u ambitieuze trainees op uw school?

  Wilt u initiatiefrijke, breed geïnteresseerde en academisch opgeleide docenten de school in halen? Trainees in onderwijs is op zoek naar nieuwe partnerscholen.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • woensdag 10 februari 2021

  Tijdelijk geen ‘boete’ op eerder stoppen met werken

  De ‘Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen’ staat werkgevers toe om met oudere werknemers afspraken te maken over eerder stoppen met werken, zonder dat daar een heffing (RVU) over betaald moet worden.

  Onderwijsarbeidsmarkt Veilig en vitaal werken
 • dinsdag 9 februari 2021

  Onderwijstalenten helpen in scholen

  Onderdeel van de Regionale Aanpak Personeelstekorten (RAP) in Nijmegen is het deelproject ‘Onderwijstalenten helpen in de scholen’. Een van de doelen van dit project is het benutten van onderwijspotentie in de regio.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • dinsdag 9 februari 2021

  Benchmark PO&VO nu openbaar toegankelijk

  Wilt u zicht krijgen in het bestuur in het funderend onderwijs? Vanaf 1 februari 2021 is de Benchmark PO&VO openbaar.

  Onderwijsarbeidsmarkt Veilig en vitaal werken
 • maandag 8 februari 2021

  Commissie Onderwijsbevoegdheden legt taak neer

  De Commissie Onderwijsbevoegdheden is voortijdig gestopt met haar opdracht om te adviseren over een nieuw bevoegdhedenstelsel voor leraren. De commissie onderzocht hoe het bevoegdhedenstelsel voor leraren beter kan worden ingericht zodat de kwaliteit van het onderwijs verbetert en het aantrekkelijker wordt om te (blijven) werken in het onderwijs.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • maandag 8 februari 2021

  Kabinet neemt verdere maatregelen op thuiswerken

  Thuiswerken is vanaf het begin van de coronapandemie een van de belangrijkste maatregelen. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stuurt een brief naar de Kamer met extra maatregelen die thuiswerken een impuls geven.

  Veilig en vitaal werken
 • woensdag 27 januari 2021

  Kan een school verwachten dat een docent fysiek aanwezig is op school?

  Net als voor, maar ook na de persconferentie van 12 januari 2021, hebben scholen de verplichting om fysiek onderwijs te geven aan leerlingen van de eindexamenklassen en aan kwetsbare leerlingen. Kan een school van een docent verwachten dat deze fysiek op school aanwezig is?

  Veilig en vitaal werken
 • dinsdag 26 januari 2021

  Eerste Kamer stemt in met ‘Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen’

  De Eerste Kamer heeft op 12 januari jl. het wetsvoorstel ‘Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen’ met algemene stemmen aangenomen. Het kabinet wil met dit wetsvoorstel, dat onderdeel uitmaakt van het pensioenakkoord, meer ruimte bieden voor keuzevrijheid in het pensioenstelsel.

  Onderwijsarbeidsmarkt

filteren

filteren op jaartal

nieuwsbrieven

Schrijf u in voor onze nieuwsbrieven! Mis zo niets om in uw school een aantrekkelijke werkomgeving te creëren.

aanmelden nieuwsbrieven