Nieuws

 • donderdag 6 december 2018

  Utrechtse projecten goed op weg

  De projecten die cofinanciering ontvangen vanuit de Stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort voortgezet onderwijs van Voion, zijn inmiddels in volle gang. Hoe het gaat bij het project 'Shift happens' in de regio Utrecht leest u hier.

  Onderwijsarbeidsmarkt Algemeen Voion
 • woensdag 26 september 2018

  Uitkomsten NEA voor voortgezet onderwijs

  Om (meer) zicht te krijgen op de kwaliteit van de arbeid in het voortgezet onderwijs (vo), heeft Voion laten onderzoeken hoe tevreden de werknemers zijn met verschillende aspecten van hun werk.

  Veilig en vitaal werken Algemeen Voion
 • dinsdag 11 september 2018

  Vacatures met tekortvakkenlabel voor zij-instromers

  Zeven reformatorische schoolbesturen slaan de handen ineen om medewerkers uit andere sectoren warm te maken voor een baan in het onderwijs

  Onderwijsarbeidsmarkt Algemeen Voion
 • woensdag 27 juni 2018

  Shift happens - financials in het onderwijs

  Het voortgezet onderwijs in de regio Utrecht heeft dringend behoefte aan nieuwe leraren. Met het project ‘Shift happens’ hopen Hogeschool Utrecht en een aantal schoolbesturen uit de financiële sector warm te maken voor een baan in het onderwijs.

  Onderwijsarbeidsmarkt Algemeen Voion
 • woensdag 20 juni 2018

  Assessmentcentrum voor zij-instromers

  Het lerarentekort terugdringen met kwalitatief goede assessments en leerwerktrajecten op maat. Dat is de insteek van het project ‘Assessmentcentrum voor zij-instromers’ van NHL Stenden Hogeschool en de schoolbesturen Piter Jelles en O2G2.

  Onderwijsarbeidsmarkt Algemeen Voion
 • woensdag 6 juni 2018

  Krachtige starters

  Startende docenten die het onderwijs binnen een paar jaar voor gezien houden. Met het project ‘Krachtige starters’ willen het Nuborgh College, het Greijdanus College en de lerarenopleiding van Hogeschool Windesheim hier verandering in brengen.

  Onderwijsarbeidsmarkt Algemeen Voion
 • woensdag 30 mei 2018

  Onderwijsraad wil landelijke taskforce lerarentekort

  De Onderwijsraad adviseert een landelijke taskforce Lerarentekorten in te stellen. Dat staat in een brief van de Onderwijsraad aan de ministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • woensdag 16 mei 2018

  Statushouders aan de slag in het onderwijs

  Drie scholengemeenschappen en de Hogeschool Utrecht hebben de handen ineen geslagen om geïnteresseerde en geschikte statushouders op te leiden tot tweedegraads docent

  Onderwijsarbeidsmarkt Algemeen Voion
 • woensdag 2 mei 2018

  Nieuwe regionale projecten aanpak lerarentekort van start

  Op donderdag 26 april zijn acht projecten van start gegaan die op regionaal niveau werken aan de aanpak van het lerarentekort.

  Onderwijsarbeidsmarkt Algemeen Voion
 • woensdag 2 mei 2018

  Verkort traject van tweedegraads naar eerstegraads bevoegdheid

  Tweedegraads docenten bevoegd maken om les te kunnen geven in de bovenbouw van havo en vwo. Dat is de insteek van het Zuid-Hollandse project ‘Opscholing en doorstroming tweedegraads leraren tekortvakken’, dat binnenkort van start gaat.

  Onderwijsarbeidsmarkt Algemeen Voion

filteren

filteren op jaartal

nieuwsbrieven

Schrijf u in voor onze nieuwsbrieven! Mis zo niets om in uw school een aantrekkelijke werkomgeving te creëren.

aanmelden nieuwsbrieven