Nieuws

 • woensdag 20 maart 2019

  Ontwikkeltijd en termijn 1 maart 2019

  Als een schoolbestuur op dit moment nog geen afspraken heeft gemaakt over ontwikkeltijd en dit in de toekomst ook niet gaat doen, dan wordt zij verzocht om sociale partners uit te nodigen voor overleg.

  Onderwijsarbeidsmarkt Veilig en vitaal werken Algemeen Voion
 • dinsdag 19 maart 2019

  Handboek huisvesting bewegingsonderwijs

  Het handboek kan een impuls geven aan het goed bouwen en inrichten van zalen voor bewegingsonderwijs om zo kinderen en jongeren goed te kunnen leren bewegen in een gezonde, veilige en kwalitatieve sportaccommodatie.

  Veilig en vitaal werken Algemeen Voion
 • maandag 18 maart 2019

  Enthousiasme, energie en onverwachte hobbels

  Kennisdelingsbijeenkomst projecten regionale aanpak lerarentekort voortgezet onderwijs

  Onderwijsarbeidsmarkt Algemeen Voion
 • dinsdag 12 maart 2019

  Feiten en oplossingen lerarentekort technisch vmbo

  Het ministerie van OCW heeft een factsheet gepubliceerd met feiten rondom het lerarentekort in het technisch vmbo en ideeën voor scholen om dit lerarentekort tegen te gaan.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • dinsdag 12 maart 2019

  Besluitvormingsproces over ontwikkeltijd nog niet afgerond?

  Momenteel overleggen de VO-raad en de bonden over hoe te handelen als op uw school het besluitvormingsproces over ontwikkeltijd (nog) niet op 1 maart is afgerond.

  Onderwijsarbeidsmarkt Algemeen Voion
 • maandag 11 maart 2019

  Minister Slob wil strenger toezien op plannen scholen in krimpgebieden

  Slob reageert op het advies van de commissie-Dijkgraaf, die adviseert over leerlingendaling in het voortgezet onderwijs.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • donderdag 21 februari 2019

  Regels opname doelgroepregister gewijzigd

  Heeft u werknemers die opgenomen waren in het doelgroepregister en waren uitgeschreven? Door een wijziging in de regels zijn zij opnieuw opgenomen. Dit kan voor werkgevers extra voordelen opleveren.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • dinsdag 12 februari 2019

  Gaat u goed om met beeldschermwerk?

  Bij de norm voor beeldschermwerk wordt er vaak gedacht aan het werken aan een bureau achter de computer. Werknemers werken inderdaad vaak met een desktopcomputer, maar ook met een tablet, een mobiele telefoon of een laptop.

  Veilig en vitaal werken
 • dinsdag 12 februari 2019

  Psychosociale arbeidsbelasting en burn-out klachten nemen toe

  De arbeidsomstandigheden in het onderwijs zijn over het algemeen goed. De uitzondering: psychosociale arbeidsbelasting.

  Veilig en vitaal werken
 • dinsdag 12 februari 2019

  Verdere versterking van de leraar

  In de ‘Kamerbrief over de versterking van de leraar’ gaan de onderwijsministers in op de positie van de leraar en hoe die versterkt kan worden. Het professioneel statuut en het verplichte lerarenregister komen daarbij ook aan de orde.

  Onderwijsarbeidsmarkt

filteren

filteren op jaartal

nieuwsbrieven

Schrijf u in voor onze nieuwsbrieven! Mis zo niets om in uw school een aantrekkelijke werkomgeving te creëren.

aanmelden nieuwsbrieven