GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

In gesprek over de deeltijdfactor

woensdag 5 oktober 2022 | Onderwijsarbeidsmarkt | Veilig en vitaal werken | Algemeen Voion

In het schooljaar 2022-2023 start Voion binnen het Innovatielab een aantal pilots op scholen om de verhoging van de deeltijdfactor te stimuleren. Binnen de pilots wordt het gesprek met deeltijdwerkers aangegaan om te bekijken of zij hun contract kunnen en willen uitbreiden. De gesprekstool die Voion heeft ontwikkeld kan hierbij helpend zijn. Bent u een van de pilotscholen?

Extra capaciteit
Onderzoek laat zien dat leraren die al in deeltijd werkten de afgelopen jaren (nog) minder zijn gaan werken. Daarnaast komt deeltijdwerken in het onderwijs ten opzichte van andere sectoren relatief vaak voor. Dit biedt potentieel om de contracten van medewerkers die in deeltijd werken uit te breiden. Hiermee kan de capaciteit in het voortgezet onderwijs verhoogd worden en tegemoet gekomen worden aan huidige en toekomstige tekorten op de arbeidsmarkt.

Pilots In gesprek over de deeltijdfactor
Scholen die deelnemen aan de pilot gaan aan de hand van de gesprekstool met deeltijdwerkers in gesprek over hun contractomvang. Gedurende het gehele traject rondom de gespreksvoering zullen ze intensief ondersteund en begeleid worden door Voion zodat ze kwalitatief goede gesprekken kunnen voeren. De pilotscholen nemen deel aan een aantal leernetwerkbijeenkomsten waarin ze ervaringen met andere pilotscholen kunnen uitwisselen. Na afronding van de pilots deelt Voion de opgedane ervaringen en opbrengsten met het veld door o.a. de publicatie van praktijkverhalen. De looptijd van de pilot is maximaal 12 maanden en start z.s.m. in het schooljaar 2022/2023.

Interesse om deel te nemen?
Heeft u interesse om deel te nemen als pilotschool? Neem contact op met Voion via info@voion.nl of bel met ons servicecenter tel. 070 – 3 765 756.

Waarom werken werknemers in deeltijd?
Er zijn verschillende factoren die met elkaar interacteren en die in meer of minderen mate een rol spelen bij de keuze voor een bepaalde omvang van de werkweek:

  • Cultureel maatschappelijke normen (bijvoorbeeld: hoe denk jij over de verdeling van zorgtaken en werk?)
  • Organisatorische factoren (bijvoorbeeld: ervaar je werkdruk?)
  • Landelijk beleid en institutionele factoren (bijvoorbeeld: financiële prikkels)
  • Levensfase afhankelijke factoren (bijvoorbeeld: gezinsvorming of mantelzorgtaken)

Tijdens de gesprekken met deeltijdwerkers is het van belang dat deze factoren aan de orde komen.