Arbo Vo 151

Samenwerking in Den Haag (stad)

De Rode Loper
De 41 scholen voor voortgezet onderwijs in Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg leggen de rode loper uit voor onderwijstalent en werken samen in De Rode Loper. De klankbordgroep komt elke zes weken bij elkaar en bestaat uit zes directeuren/rectoren, de penvoerder/portefeuillehouder (bestuurder van VO Haaglanden) en de programmamanager.

In het Programma De Rode Loper staan de activiteiten beschreven op basis van de Haagse Educatieve Agenda 2018-2022 (HEA).

Leraar van Buiten
Het doel van de ‘Leraar van Buiten’-campagne is: nieuwe leraren – leraren van buiten het onderwijs – aantrekken voor het voortgezet onderwijs en mbo in de regio Den Haag, Rotterdam en Rijnmond. In de campagne werken samen: De Rode Loper, de gemeente Rotterdam, RPO Rijnmond en besturen en scholen in het Groene Hart.

Word Leraar in Den Haag
De wervingscampagne met behulp van de website Word Leraar in Den Haag is een initiatief van Klassewerk, De Rode Loper en ROC Mondriaan in opdracht van de gemeente Den Haag.

Aanpak personeelstekort
Het ministerie van OCW, de gemeente Den Haag en schoolbesturen in Den Haag hebben een convenant ondertekend voor de uitvoering van de Noodplannen Personeelstekort G5 in de gemeente Den Haag. Hiervoor zijn extra middelen beschikbaar gesteld.

Opleidingsscholen

Opleidingsschool Haaglanden (OSH)
De Opleidingsschool Haaglanden (OSH) is een samenwerkingsverband van de besturen van tien scholen voor voortgezet onderwijs uit de regio Haaglanden en Den Haag en vier lerarenopleidingen (InHolland lerarenopleiding, Hogeschool Rotterdam Instituut voor Lerarenopleidingen, TU Delft SEC en Universiteit Leiden ICLON) in de regio.

NOD Haaglanden
De opleidingsschool NOD Haaglanden is een samenwerkingsverband van zeven scholen in Den Haag en omstreken en de Lerarenopleidingen van de TU Delft SEC, Universiteit Leiden ICLON, Hogeschool Utrecht Archimedes en Hogeschool Rotterdam Instituut voor Lerarenopleidingen.

De Haagse Opleidingsschool (HOS)
Binnen de Haagse Opleidingsschool werken negen Haagse scholen en drie lerarenopleidingen (de TU Delft SEC, Universiteit Leiden ICLON en Hogeschool Rotterdam Instituut voor Lerarenopleidingen) nauw samen om studenten op te leiden tot start- en stadsbekwame docenten in het voortgezet onderwijs.

Vierde Haagse Opleidingsschool (4OLS)
In de Vierde Haagse Opleidingsschool werken zeven Haagse vo-scholen en vier lerarenopleidingen (de TU Delft SEC, Universiteit Leiden ICLON, de Haagse Hogeschool en Hogeschool Rotterdam Instituut voor Lerarenopleidingen) samen om studenten op te leiden tot docenten in het voortgezet onderwijs.

 

 

Tip: vernieuwde Handreiking regionale samenwerking op personeelsgebied
Deze handreiking is niet alleen interessant voor schoolbesturen die starten met regionale samenwerking. Ook schoolorganisaties die al een tijd met elkaar samenwerken kunnen nieuwe ideeën uit deze handreiking halen. Daarnaast kunnen ze met behulp van deze handreiking hun samenwerkingsbeleid evalueren, aanpassen en/of een volgende stap zetten naar een verdergaande vorm van samenwerking.

Bekijk ook