Arbo Vo 151

Samenwerking in Flevoland

Flevowijs
Flevowijs is een regionaal samenwerkingsplatform tussen 18 schoolbesturen die gezamelijk het doel hebben om personeel (van zowel po, vo als mbo) voor het Flevolandse onderwijs te werven en te behouden. Flevowijs werkt er samen aan om als provincie Flevoland een aantrekkelijke woon-, werk- en leeromgeving te zijn, om zo het lerarentekort terug te dringen. Flevowijs is een voortzetting van de samenwerking in Flevokans.

Aanpak personeelstekort Almere (stad)
Het ministerie van OCW, de gemeente Almere, de schoolbesturen in Almere en de lerarenopleiding Hogeschool Windesheim hebben een convenant gesloten voor de uitvoering van de Noodplannen Personeelstekort G5 in de gemeente Almere. Hiervoor zijn extra middelen beschikbaar gesteld.

Regio Almere-Lelystad
De samenwerkende schoolbesturen in het voortgezet onderwijs in regio Almere-Lelystad hebben een eigen plan van aanpak Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP) opgesteld en hiervoor subsidie ontvangen vanuit het ministerie van OCW. Bekijk de deelnemende schoolbesturen en een korte beschrijving van de inhoud het plan.

Opleidingsscholen

Opleidingsschool Oostelijk Flevoland (OSOF)
De Lelystadse scholen ISG Arcus, SG De Rietlanden en SGL zijn samen met het speciaal onderwijs (Eduvier), MBO-college Lelystad en het Almere College Dronten een officieel erkende opleidingsschool geworden. In de Opleidingsschool Oostelijk Flevoland (OSOF) werken zij samen met de lerarenopleiding Windesheim en Hogeschool van Amsterdam.

De Almeerse Academische Opleidingsschool (AAOS)
In de Almeerse Academische Opleidingsschool werken acht scholen voor voortgezet onderwijs samen met de lerarenopleiding van de Hogeschool Windesheim, Hogeschool van Utrecht, Universiteit van Amsterdam ILO en Hogeschool van Amsterdam.

Bekijk ook