Arbo Vo 151

Samenwerking in Flevoland

Flevowijs
Flevowijs is een regionaal samenwerkingsplatform tussen 18 schoolbesturen die gezamelijk het doel hebben om personeel (van zowel po, vo als mbo) voor het Flevolandse onderwijs te werven en te behouden. Flevowijs werkt er samen aan om als provincie Flevoland een aantrekkelijke woon-, werk- en leeromgeving te zijn, om zo het lerarentekort terug te dringen. Flevowijs is een voortzetting van de samenwerking in Flevokans.

Aanpak personeelstekort Almere (stad)
Het ministerie van OCW, de gemeente Almere, de schoolbesturen in Almere en de lerarenopleiding Hogeschool Windesheim hebben een convenant gesloten voor de uitvoering van de Noodplannen Personeelstekort G5 in de gemeente Almere. Hiervoor zijn extra middelen beschikbaar gesteld.

Regio Almere-Lelystad
De samenwerkende schoolbesturen in het voortgezet onderwijs in regio Almere-Lelystad hebben een eigen plan van aanpak Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP) opgesteld en hiervoor subsidie ontvangen vanuit het ministerie van OCW. Bekijk de deelnemende schoolbesturen en een korte beschrijving van de inhoud het plan.

Oost werkt
Eind mei 2022 is een landelijk dekkend netwerk gerealiseerd waarbij alle lerarenopleidingen van de hogescholen en universiteiten zijn aangesloten in zeven regionale allianties en twee landelijke allianties. De landelijke allianties (de Groene Educatieve Alliantie en de Educatieve Levensbeschouwelijke Alliantie) sluiten aan bij de regionale alliantie. In de regio Gelderland, Overijssel en Flevoland is dat de Oost werkt. De lerarenopleidingen van de hogescholen en universiteiten bundelen in deze alliantie hun krachten om de opleidingen aantrekkelijker te maken en zo meer leraren op te leiden.

Opleidingsscholen

Opleidingsschool Oostelijk Flevoland (OSOF)
De Lelystadse scholen ISG Arcus, SG De Rietlanden en SGL zijn samen met het speciaal onderwijs (Eduvier), MBO-college Lelystad en het Almere College Dronten een officieel erkende opleidingsschool geworden. In de Opleidingsschool Oostelijk Flevoland (OSOF) werken zij samen met de lerarenopleiding Windesheim en Hogeschool van Amsterdam.

De Almeerse Academische Opleidingsschool (AAOS)
In de Almeerse Academische Opleidingsschool werken acht scholen voor voortgezet onderwijs samen met de lerarenopleiding van de Hogeschool Windesheim, Hogeschool van Utrecht, Universiteit van Amsterdam ILO en Hogeschool van Amsterdam.

Tip: vernieuwde Handreiking regionale samenwerking op personeelsgebied
Deze handreiking is niet alleen interessant voor schoolbesturen die starten met regionale samenwerking. Ook schoolorganisaties die al een tijd met elkaar samenwerken kunnen nieuwe ideeën uit deze handreiking halen. Daarnaast kunnen ze met behulp van deze handreiking hun samenwerkingsbeleid evalueren, aanpassen en/of een volgende stap zetten naar een verdergaande vorm van samenwerking.

Bekijk ook