Arbo Vo 151

Samenwerking in Limburg

In de regio Limburg worden meerdere activiteiten gezamenlijk ontplooid om de regio aantrekkelijker te maken. De schoolbesturen in Noord- en Midden-Limburg hebben voor de uitvoering van de gezamenlijke ambitie rondom de Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP) een subsidie aangevraagd bij OCW.

Het is een samenwerkingsverband van Citaverde College, Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken (OGVO), Stichting Onderwijs MiddenLimburg (SOML) en Fontys Hogescholen. De samenwerking richt zich met name op voorlichting met een informatiemarkt en imagocampagne (leraarinlimburg.nl), werving hybride docenten en zij-instromers, opleiden en begeleiden startende docenten, leren van de ervaring in de jonge hondenbrigade, innovatie met ontwerpateliers en vooral duurzame inzetbaarheid gericht op maatwerk en behoud. Lees hier de Voortgangsrapportage RAP d.d. februari 2021.

Gezamenlijke aanpak (toekomstige) leerlingendaling
Om een zo divers mogelijk onderwijsaanbod te kunnen (blijven) bieden, werken schoolbesturen uit verschillende gemeenten samen aan een gezamenlijke aanpak voor de toekomstige leerlingendaling. Hiervoor hebben de schoolbesturen de IML subsidie aangevraagd.
Bekijk de samenvatting van de IML-plannen van uw regio >>

Educatieve Agenda Limburg
Sinds 2014 wordt gestructureerd samengewerkt door alle onderwijspartners in Limburg aan het verbeteren van het onderwijs in Limburg in de Educatieve Agenda Limburg (EAL). De EAL is een samenwerking tussen Universiteit Maastricht, Open Universiteit, Zuyd Hogeschool, Fontys Hogeschool, de Limburgse mbo-instellingen, schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs, en de Provincie Limburg. De Educatieve Agenda Limburg heeft als doel om te zorgen voor goed onderwijs in Limburg en brengt nieuwe en bestaande initiatieven, onderzoek en innovatie samen.

De Zuidelijke Educatieve Alliantie
Eind mei 2022 is een landelijk dekkend netwerk gerealiseerd waarbij alle lerarenopleidingen van de hogescholen en universiteiten zijn aangesloten in zeven regionale allianties en twee landelijke allianties. De landelijke allianties (de Groene Educatieve Alliantie en de Educatieve Levensbeschouwelijke Alliantie) sluiten aan bij de regionale alliantie. In de regio Limburg, Brabant en Zeeland is dat de Zuidelijke Educatieve Alliantie. De lerarenopleidingen van de hogescholen en universiteiten bundelen in deze alliantie hun krachten om de opleidingen aantrekkelijker te maken en zo meer leraren op te leiden.

Opleidingsscholen

Opleidingsschool Noord-Limburg (OSNL)
Zes vo-scholen in Noord-Limburg werken samen met de Hogeschool Arnhem en Nijmegen en de Radboud Docenten Academie in de Opleidingsschool Noord-Limburg. Centraal staat het ontwikkelen van een sterke professionele identiteit. Daarom werken ze vanuit leren in verbinding en congruent opleiden met het beroepsbeeld in drie pijlers. Opleidingsschool Noord-Limburg laat leerlingen in het voortgezet onderwijs kennismaken met het docentenvak om zo te stimuleren dat zij kiezen voor de lerarenopleiding.

Academische Opleidingsschool Limburg (AOSL)
De Academische Opleidingsschool is een samenwerkingsverband van zes vo-schoolbesturen met de Radboud Docenten Academie, Zuyd Hogeschool Beeldende Kunsten, Eindhoven School of Education, Fontys Lerarenopleiding Sittard, Fontys Sport Hogeschool, Universiteit van Maastricht en de Open Universiteit. Binnen de AOSL wordt opleiding en innovatie gekoppeld aan onderzoek en ontwikkeling.

Tip: vernieuwde Handreiking regionale samenwerking op personeelsgebied
Deze handreiking is niet alleen interessant voor schoolbesturen die starten met regionale samenwerking. Ook schoolorganisaties die al een tijd met elkaar samenwerken kunnen nieuwe ideeën uit deze handreiking halen. Daarnaast kunnen ze met behulp van deze handreiking hun samenwerkingsbeleid evalueren, aanpassen en/of een volgende stap zetten naar een verdergaande vorm van samenwerking.

Bekijk ook