Arbo Vo 151

Samenwerking in Rotterdam (stad)

De Rotterdamse aanpak 'Het Rotterdamse actieplan leraren' is een gezamenlijke aanpak van onderwijssectoren, opleidingen, kennisinstituten en de gemeente. Deze aanpak is zowel gericht op de kwantiteit (het vergroten van de instroom en het beperken van de uitstroom) als op de kwaliteit (professionele ontwikkeling) van leraren. Vanuit de gemeente, het ministerie van OCW en het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid zijn middelen beschikbaar gesteld om te komen tot een integrale aanpak. In totaal bedraagt dit 7,4 miljoen euro voor kinderopvang, po, vo, mbo en speciaal onderwijs.
Lees de samenvatting van het actieplan leraren >>
Website over de Rotterdamse aanpak lerarentekort>>

Met het ministerie van OCW is een convenant gesloten over de gezamenlijke aanpak van het personeelstekort. Voor de uitvoering van de Noodplannen G5 Personeelstekort heeft het Ministerie extra middelen beschikbaar gesteld.

Onderwijs010 biedt informatie voor alle onderwijsprofessionals in Rotterdam en de campagne Rotterdam+R biedt informatie en inspiratie voor iedereen die leraar wil worden in Rotterdam. Sinds 2019 loopt de campagne 'Leraar van buiten' in samenwerking met de Rode Loper, RPO Rijnmond en besturen en scholen in het Groene Hart.

Opleidingsscholen

Opleidingsschool Rotterdam
De (Academische) Opleidingsschool Rotterdam (OSR) is een samenwerkingsverband van negen vo-scholen van drie vo-schoolbesturen met de lerarenopleiding van de TU Delft/Msc SEC, Hogeschool Rotterdam/IvL en ICLON/Universiteit Leiden.

SCOOL
De SCOOL opleidingsschool is een samenwerkingsverband van de veertien Lentiz Scholen (zowel vo als mbo) met de Universiteit Leiden ICLON, TU Delft SEC en Hogeschool Rotterdam Instituut voor Lerarenopleidingen.

 

Tip: vernieuwde Handreiking regionale samenwerking op personeelsgebied
Deze handreiking is niet alleen interessant voor schoolbesturen die starten met regionale samenwerking. Ook schoolorganisaties die al een tijd met elkaar samenwerken kunnen nieuwe ideeën uit deze handreiking halen. Daarnaast kunnen ze met behulp van deze handreiking hun samenwerkingsbeleid evalueren, aanpassen en/of een volgende stap zetten naar een verdergaande vorm van samenwerking.

Bekijk ook