Arbo Vo 151

Samenwerking in Zuid-Holland-Noord

Leiden, Duin- en Bollenstreek
Tien vo-schoolbesturen in de regio Leiden, Duin- en Bollenstreek zijn gestart met de samenwerking om het personeelstekort aan te pakken. In 2020 hebben zij een plan van aanpak Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP) opgesteld en hiervoor subsidie ontvangen vanuit het ministerie van OCW. Bekijk de deelnemende schoolbesturen en een korte beschrijving van de inhoud het plan.

De schoolbesturen werkten al samen in verschillende gremia zoals in de opleidingsschool de ROSRijnland en de Leidse Onderwijstafel. De aanpak van het personeelstekort richt zich met name op de versterking van de samenwerking, de verbinding met de regio, het werven van nieuwe doelgroepen met de wervingswebsite leraarwordeninleidenduinenbollenstreek.nl en het gezamenlijk ontwikkelen van het HRM-beleid.

Groene Hart
De prille samenwerking tussen eerst 7 en nu 10 schoolbesturen in het Groene Hart is in 2019 opgestart om samen het personeelstekort aan te pakken. In 2020 hebben zij een plan van aanpak Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP) opgesteld en hiervoor subsidie ontvangen vanuit het ministerie van OCW. Bekijk de deelnemende schoolbesturen en een korte beschrijving van de inhoud het plan.
Deze regionale samenwerking strekt zich uit over een langgerekt gebied. De aanpak richt zich naast het versterken van de samenwerking onderling en met de lerarenopleidingen op het ontwikkelen van loopbaanpaden, innovatie, inrichten van een hr-netwerk, zij-instroom en behoud van medewerkers. Op de langere termijn richten zij zich op het imago van het beroep en leerlingen uit de bovenbouw interesseren voor het vak van docent. Het Groene Hart heeft zich aangesloten bij de 'Leraar van Buiten'-campagne.

Het doel is: nieuwe leraren – leraren van buiten het onderwijs – aantrekken voor het voortgezet onderwijs en mbo in de regio Den Haag, Rotterdam en Rijnmond. In de campagne werken samen: De Rode Loper, de gemeente Rotterdam, RPO Rijnmond en besturen en scholen in het Groene Hart.

Den Haag
De samenwerkende besturen en gemeente Den Haag hebben met het ministerie van OCW is een convenant gesloten over de gezamenlijke aanpak van het personeelstekort.
Voor de uitvoering van de Noodplannen G5 Personeelstekort heeft het Ministerie extra middelen beschikbaar gesteld. De samenwerking in Den Haag is op deze site als aparte regio beschreven.

Regionale Alliantie Zuid-Holland en Metropoolregio Amsterdam
Eind mei 2022 is een landelijk dekkend netwerk gerealiseerd waarbij alle lerarenopleidingen van de hogescholen en universiteiten zijn aangesloten in zeven regionale allianties en twee landelijke allianties. De landelijke allianties (de Groene Educatieve Alliantie en de Educatieve Levensbeschouwelijke Alliantie) sluiten aan bij de regionale alliantie. In de regio Zuid Holland is dat de Regionale Educatieve Alliantie Zuid-Holland (EAZH) en in de regio Amsterdam is dat de Metropoolregio Amsterdam (ALMA). De lerarenopleidingen van de hogescholen en universiteiten bundelen in deze alliantie hun krachten om de opleidingen aantrekkelijker te maken en zo meer leraren op te leiden.

Opleidingsscholen

Opleidingsschool Rijnland
De Academische Opleidingsschool ROSRijnland is een samenwerkingsverband van 7 scholen voor vo met 20 vestigingen in de regio's Leiden en de Duin- en Bollenstreek en 5 lerarenopleidingen, de Hogeschool van Amsterdam Domein Onderwijs en Opvoeding en de Academie voor Lichamelijke Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam, de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, Academie voor Beeldende Vorming, de Technische Universitaire Lerarenopleiding van de TU Delft en de lerarenopleiding van de universiteit van Leiden ICLON.

Opleidingsschool Haaglanden
De Opleidingsschool Haaglanden (OSH) is een samenwerkingsverband van de besturen van tien scholen voor voortgezet onderwijs uit de regio Haaglanden en Den Haag en vier lerarenopleidingen, het instituut voor lerarenopleidingen van de Hogeschool Inholland en de Hogeschool Rotterdam, de lerarenopleiding van de universiteit van Leiden ICLON en de Technische Universitaire Lerarenopleiding van de TU Delft.

NOD Haaglanden
De NOD Haaglanden is een opleidingsschool in de regio Haaglanden waarbij vier vo-schoolbesturen samenwerken met het instituut voor lerarenopleidingen van de Hogeschool Rotterdam, Instituut Archimedes van de Hogeschool Utrecht, de lerarenopleiding van de universiteit van Leiden ICLON en de Technische Universitaire Lerarenopleiding van de TU Delft.

Haagse Opleidingsschool
De Haagse Opleidingsschool (HOS) is een samenwerkingsverband van acht Haagse scholen en drie lerarenopleidingen, het instituut voor lerarenopleidingen van de Hogeschool Rotterdam, de lerarenopleiding van de universiteit van Leiden ICLON en de Technische Universitaire Lerarenopleiding van de TU Delft.

Tip: vernieuwde Handreiking regionale samenwerking op personeelsgebied
Deze handreiking is niet alleen interessant voor schoolbesturen die starten met regionale samenwerking. Ook schoolorganisaties die al een tijd met elkaar samenwerken kunnen nieuwe ideeën uit deze handreiking halen. Daarnaast kunnen ze met behulp van deze handreiking hun samenwerkingsbeleid evalueren, aanpassen en/of een volgende stap zetten naar een verdergaande vorm van samenwerking.

Bekijk ook