Arbo Vo 151

Samenwerking in Amsterdam (stad)

Vereniging OSVO
Amsterdamse schoolbesturen, lerarenopleidingen, gemeente en vakbonden werken in diverse projecten samen om het lerarentekort in Amsterdam en omgeving aan te pakken. De Amsterdamse schoolbesturen voor voortgezet onderwijs zijn verenigd in de vereniging OSVO. De vereniging OSVO heeft ruim 20 leden.

OSVO en de taskforce lerarentekort hebben onderzoek laten doen om het lerarentekort in de toekomst en het huidige tekort in kaart te brengen. Zie het rapport Strategische personeelsplanning voortgezet onderwijs Amsterdam 2022.

Aanpak lerarentekort
Om het lerarentekort te bestrijden heeft de gemeente samen met de Amsterdamse schoolbesturen en lerarenopleidingen op 4 april 2019 de Lerarenagenda Amsterdam vastgesteld. Het ministerie van OCW heeft met Amsterdam een convenant Noodplannen G5 Personeelstekort voor de gemeente Amsterdam gesloten en hiervoor extra middelen beschikbaar gesteld. De website Liever voor de Klas geeft informatie over leraar worden in Amsterdam.

De Lerarenagenda Amsterdam is een vervolg op het Amsterdamse Actieplan Lerarentekort en bouwt voort op de daar uitgezette actielijnen. Gemeente, schoolbesturen en lerarenopleidingen hebben zich in de Taskforce Lerarentekort verenigd en begeleiden de uitvoering van de lerarenagenda 2019-2023.

Netwerk Amsterdamse HR-medewerkers
De HR-medewerkers in Amsterdam hebben zich verenigd in een schooloverstijgend HR-netwerk om gezamenlijk te werken aan het zichtbaar maken en het versterken van de ontwikkelmogelijkheden van leraren.

Facebook Community Amsterdamse Klas
Met De Amsterdamse Klas is een sterke, grote en actieve community van leraren en schoolleiders neergezet op facebook.

Opleidingsscholen

Academische Opleidingsschool Amsterdam (ACOA)
Montessori Lyceum Amsterdam en Oostpoort, Open Schoolgemeenschap Bijlmer, Spinoza Lyceum en Spinoza20first werken samen met de Hogeschool Amsterdam Faculteit Onderwijs en Opvoeding (HvA-FOO), Interfacultaire Lerarenopleiding (UvA-ILO), Breitner Academie en de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO-Amsterdam) in ACOA om onderwijs, opleiden en onderzoek in samenhang vorm te geven.

Nieuwe Opleidingsschool Amsterdam (NOA)
NOA is een partnerschap van zeventien conceptscholen en zeven lerarenopleidingen in en rond Amsterdam. Respectievelijk het Calandlyceum, het Metis Montessori Lyceum, het IVKO, het Geert Groote College, Rudolf Steiner College, Lumion, Adriaan Roland Holstschool, het IJburg College en de scholen van Orion en de Hogeschool Utrecht, Hogeschool Inholland, Breitner Academie, Hogeschool van Amsterdam, Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam.

Opleidingsschool de DAM
De opleidingsschool de DAM is een samenwerkingsverband van de Hogeschool van Amsterdam, de Hogeschool Inholland, Breitner Academie en de Vrije Universiteit en vier schoolbesturen, te weten ROCTOP, SVOAZ, SGR en ZAAM.

Opleidingsschool VOvA
De Opleidingsschool VOvA is een samenwerkingsverband van de scholen van VOvA en de Hogeschool Amsterdam Faculteit Onderwijs en Opvoeding (HvA-FOO), Universiteit van Amsterdam, Interfacultaire Lerarenopleiding (UvA-ILO), Breitner Academie en de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO-Amsterdam).

Esprit
Opleiden met Esprit is een samenwerkingsverband tussen de Interfacultaire Lerarenopleiding (ILO) van de Universiteit van Amsterdam, de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en Esprit Scholen.

Tip: vernieuwde Handreiking regionale samenwerking op personeelsgebied
Deze handreiking is niet alleen interessant voor schoolbesturen die starten met regionale samenwerking. Ook schoolorganisaties die al een tijd met elkaar samenwerken kunnen nieuwe ideeën uit deze handreiking halen. Daarnaast kunnen ze met behulp van deze handreiking hun samenwerkingsbeleid evalueren, aanpassen en/of een volgende stap zetten naar een verdergaande vorm van samenwerking.

Bekijk ook