Arbo Vo 151

Inspiratie uit Amsterdam (stad)

Laat u hier inspireren door activiteiten en praktijkverhalen uit deze regio. 

Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

BSL-tool: Breng het inductietraject in beeld met een praktische scan

Binnen de RAP-regio Amsterdam & Zuid-Kennemerland staat het voorkomen van vroegtijdige uitval van startende leraren al jaren hoog op de agenda.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Diversiteit in de praktijk: “De school als een veilige en inclusieve plek voor iedereen”

Wat zijn de belangrijkste factoren voor een succesvol diversiteitsbeleid en wat kan het onderwijs hiervan leren? Voion onderzocht het bij diverse scholen en bij instanties buiten het onderwijs die al goed op weg zijn. We belichten dit keer Alliander en het Ir. Lely Lyceum.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Oriëntatietraject voor traineeship

Trainees in onderwijs werkte met het Joke Smitcollege, Wolfert Tweetalig en VU samen om geïnteresseerden in het onderwijs kennis te laten maken met eerstegraads docentschap. Dit project heeft cofinanciering ontvangen via de Stimuleringsregeling oriëntatietrajecten zij-instromers van Voion (2018/2019).

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Statushouders als bèta-docent

De Montessori Scholengemeenschap Amsterdam stoomt samen met de gemeente Amsterdam statushouders klaar voor bèta-docent.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Trainees voor de klas

Het Joke Smit College startte met traineeships en met het project 'Student wordt docent' om het team te verjongen.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Esprit Scholen investeert in professionalisering op alle niveaus

Esprit Scholen slaagt er in om hun strategische missie en visie te vertalen in passend professionaliseringsbeleid voor al het personeel.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

BSLA methodiek begeleiding startende leraren

Achttien Amsterdamse scholen hebben samen gewerkt aan de ontwikkeling van driejarige begeleidingsprogramma’s voor startende leraren.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Job Twinning: docenten en professionals uit het bedrijfsleven leren van en met elkaar

In de pilot 'Job Twinning' leerden 11 koppels uit het bedrijfsleven en het onderwijs van en met elkaar.

lees verder

Bekijk ook