Arbo Vo 151

Samenwerking in Drenthe / Overijssel

In de regio Drenthe en Overijssel vindt samenwerking plaats tussen verschillende schoolbestuurders om zowel de gevolgen van de leerlingendaling aan te pakken als de tekorten aan personeel in de tekortvakken.

Regio Drenthe en Overijssel
De samenwerkende schoolbesturen in het voortgezet onderwijs in regio Drenthe en Overijssel hebben een eigen plan van aanpak Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP) opgesteld en hiervoor subsidie ontvangen vanuit het ministerie van OCW. Bekijk de deelnemende schoolbesturen en een korte beschrijving van de inhoud het plan.

Het regionaal mobiliteitscentrum Drenthe (RMD) is een onderdeel van deze gezamenlijke aanpak. Er wordt aansluiting gezocht bij Schoolplein Noord. Dit is het regionaal loket van de drie noordelijke provincies en zij creëren een platform voor uitwisseling waarbij ze Noorderlink als vacaturebank gaan gebruiken. In 2022 willen zij een opleidingsschool voor Drenthe realiseren. Zij richten zich daarbij op het ontwikkelen van begeleidingsprogramma’s voor startende leerkrachten en instroom van nieuwe doelgroepen zoals herintreders, zij-instromers en hybride docenten.

Noordwest-Veluwe en Zwolle
De samenwerkende schoolbesturen in het voortgezet onderwijs in regio Noordwest-Veluwe en Zwolle hebben een eigen plan van aanpak Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP) opgesteld en hiervoor subsidie ontvangen vanuit het ministerie van OCW. Bekijk de deelnemende schoolbesturen en een korte beschrijving van de inhoud het plan. Met de website hatseklas.nl gaan ze gezamenlijk werven in de regio.

Regio Zwolle e.o.
De samenwerkende schoolbesturen in het voortgezet onderwijs in regio Zwolle e.o. hebben eveneens een eigen plan van aanpak Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP) opgesteld en hiervoor subsidie ontvangen vanuit het ministerie van OCW. Bekijk de deelnemende schoolbesturen en een korte beschrijving van de inhoud het plan. Samen met Noordwest-Veluwe gebruiken ze de website hatseklas.nl voor de gezamenlijke werving in de regio.

Regio Twente/Achterhoek (VOTA)
VOTA staat voor Voortgezet Onderwijs Twente en de Achterhoek en is een samenwerkingsverband van zes zelfstandige VO-scholen en een school voor middelbaar beroepsonderwijs: De Waerdenborch, OSG Hengelo, Het Erasmus, Het Stedelijk Lyceum, Het Assink lyceum, het Staring College en ROC van Twente (mbo). Zij hebben de krachten gebundeld en gaan via VOTA gezamenlijk aan de slag met de gevolgen van regionale krimp en het dreigend lerarentekort. Hiervoor hebben zij subsidie ontvangen vanuit het ministerie van OCW. Bekijk de deelnemende schoolbesturen en een korte beschrijving van de inhoud van hun plan van aanpak Regionale Aanpak Personeelstekort. 

Met de website VOTA werven ze gezamenlijk om zo de gevolgen van regionale krimp en het dreigend lerarentekort op te lossen. Met VOTA bieden zij medewerkers de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen en kansen te pakken bij de aangesloten scholen. Zij ondersteunen dit met een vacaturebank, een gedeelde vervangingspool, loopbaancoaching en een vitaliteitsprogramma voor docenten van alle aangesloten scholen. Zij maken een gezamenlijke strategische personeelsplanning en ontwikkelen hierop een gezamenlijk meerjaren wervingsbeleid en personeelspool.

Opleidingsscholen

Opleidingsschool Zwolle e.o.
De opleidingsschool Zwolle e.o. (OSZ) is een samenwerkingsverband van 16 scholen van de Landstede Groep en Openbaar Onderwijs Zwolle met de Hogeschool Windesheim.

Academische Opleidingsschool Oost-Nederland (AOS-ON)
De Academische Opleidingsschool Oost-Nederland (AOS-ON) is een brede regionale samenwerking van vijf vo-scholen. Binnen AOS-ON wordt samengewerkt met het Instituut voor Leraar en School van de HAN, de Radboud Docenten Academie, ELAN van de Universiteit Twente en Hogeschool Windesheim.

Reformatorische Academische Opleidingsschool (RAOS)
De Reformatorische Academische Opleidingsschool (RAOS) is een kleinschalig samenwerkingsverband van reformatorische en christelijke vo-scholen door het gehele land. Scholen van het Pieter Zandtcollege werken samen met Driestar Opleidingen.

Opleidingsschool Noordermarke
De opleidingsschool Noordermarke is een samenwerkingsverband van het Linde College in Wolvega, Eekeringe en RSG Tromp Meesters in Steenwijk, het Roelof van Echten in Hoogeveen en Hogeschool Windesheim in Zwolle.

Opleidingsschool IJssel-Veluwe
De opleidingsschool IJssel-Veluwe is een samenwerking tussen de vo-scholen Greijdanus (Enschede, Hardenberg, Meppel en Zwolle), Nuborgh College (Elburg en Nunspeet) en de lerarenopleiding van Windesheim.

Bekijk ook