Arbo Vo 151

Inspiratie uit Drenthe en Overijssel

Laat u hier inspireren door activiteiten en praktijkverhalen uit deze regio. 

Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Kennismaken met het vak van docent voordat je een studiekeuze maakt

De RAP-regio Zwolle anticipeert op het lerarentekort door fors in te zetten op werving met het project Samen Werven. Tutoring is een interessant onderdeel van dat project.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Samenwerkende scholen in Drenthe werken aan inclusie

In de zoektocht naar een oplossing van het lerarentekort denken schoolbesturen in Drenthe en Groningen inclusief door medewerkers met een arbeidsbeperking aan te nemen.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

RAP-regio Noorderwijzer pakt uitdagingen krimpregio aan

14 vo-scholen, het mbo en de lerarenopleidingen in Drenthe werken in de RAP-regio Noorderwijzer hecht samen aan de uitdagingen van de leerlingendaling, het personeelstekort en goed werkgeverschap.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Regionale samenwerking voorkomt uitstroom van docenten

In een kennisdelingssessie van de Stichting Onderwijsarbeidsmarkt MBO (SOM) vertellen de RAP-regio’s Twente/Achterhoek en Zwolle wat zij doen om (startende) docenten te behouden.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Technische docenten Steenwijkerland-Weststellingwerf

Werknemers in techniek en ICT de mogelijkheid bieden om een weloverwogen keuze te maken voor een eventuele overstap naar het onderwijs.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Regionaal mobiliteitscentrum Twente-Achterhoek

Meta Schoenmaker vertelt over het samenwerken om gezamenlijk lerarentekorten en -overschotten en andere arbeidsmarktvraagstukken aan te pakken.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Instroommakelaar voorkomt dat kandidaten verdwalen in mogelijkheden

RAP projectgroep regio Zwolle heeft een instroommakelaar aangesteld om carrièreswitchers op een persoonlijke manier wegwijs te maken.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Het borgen van de begeleiding van startende leraren

Op Het Noordik in Almelo is de afdeling HRM vanaf het begin betrokken bij het landelijke project Begeleiding Startende Leraren. Dit artikel is gepubliceerd door Platform Samen Opleiden & Professionaliseren.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Regionaal Mobiliteitscentrum Twente/Achterhoek: Samen staan we sterk

Zes zelfstandige vo-scholen in Twente/Achterhoek richten een Regionaal Mobiliteitscentrum (RMC) op, met als doel de kwaliteit van het onderwijs te behouden.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Friesland en Overijssel organiseren bovenschoolse leerateliers

Om kennis te delen, hebben zeven schoolbesturen een platform gecreëerd waarbij verschillende scholen en startende en zittende docenten elkaar kunnen ontmoeten.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Van bekwaam naar bevoegd

Opscholingstraject bij Windesheim voor VMBO docenten met een Pabo-diploma die wel bekwaam zijn, maar nog niet bevoegd.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Zin in lesgeven

Zij-instromers zich serieus oriënteren op werken in het voortgezet onderwijs met de cursus Zin in lesgeven. Luister ook naar de podcasts Zin in lesgeven.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Identiteit vertalen naar werkvloer

Het Greijdanus College vertaalt via de gesprekkencyclus haar identiteit, kernwaarden en doelen naar de werkvloer.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Klaar voor de krimp

Twee stichtingen voor voortgezet onderwijs in de Achterhoek besloten de krimp niet af te wachten en kozen voor een fusie.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Project Goed Werkgeverschap - Stichting Carmelcollege

Een meerjarig project dat zich richt op de ruilrelatie tussen werkgever en werknemer voor zover die uitstijgt boven de formele rechtspositionele zaken.

lees verder

Bekijk ook