Arbo Vo 151

Samenwerking in Gelderland-Zuid

De regio Gelderland-Zuid, bestaat uit de arbeidsmarktregio's Achterhoek, Rivierenland en Arnhem/Nijmegen

Nijmegen
Zeven vo-schoolbesturen in en rondom Nijmegen gaan voor de aanpak van het lerarentekort de samenwerking versterken en hebben een eigen plan van aanpak Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP) opgesteld en hiervoor subsidie ontvangen vanuit het ministerie van OCW. Bekijk de deelnemende schoolbesturen en een korte beschrijving van de inhoud het plan.

Voor het werven van nieuw talent hebben ze samen de website www.leraarinnijmegen.nl ingericht en ontwikkelen ze ondersteunende activiteiten zoals voorlichtingsbijeenkomsten, speeddates, 'uurtje voor de klas' en de inzet van studenten als ondersteuning. Daarnaast gaan ze gezamenlijk investeren in talent en een goede start bieden aan instromers. In Nijmegen/Arnhem is rondom het verbeteren van de aansluiting van vo-scholieren richting het hoger onderwijs ook een vo/ho netwerk actief dat ingezet kan worden voor het benaderen van de studenten.

Regio Twente/Achterhoek (VOTA)
VOTA staat voor Voortgezet Onderwijs Twente en de Achterhoek en is een samenwerkingsverband van zes zelfstandige VO-scholen en een school voor middelbaar beroepsonderwijs: De Waerdenborch, OSG Hengelo, Het Erasmus, Het Stedelijk Lyceum, Het Assink lyceum, het Staring College en ROC van Twente (mbo). Zij hebben de krachten gebundeld en gaan via VOTA gezamenlijk aan de slag met de gevolgen van regionale krimp en het dreigend lerarentekort. Hiervoor hebben zij subsidie ontvangen vanuit het ministerie van OCW. Bekijk de deelnemende schoolbesturen en een korte beschrijving van de inhoud van hun plan van aanpak Regionale Aanpak Personeelstekort. Met de website VOTA werven ze gezamenlijk om zo de gevolgen van regionale krimp en het dreigend lerarentekort op te lossen.

Met VOTA bieden zij medewerkers de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen en kansen te pakken bij de aangesloten scholen. Zij ondersteunen dit met een vacaturebank, een gedeelde vervangingspool, loopbaancoaching en een vitaliteitsprogramma voor docenten van alle aangesloten scholen. Zij maken een gezamenlijke strategische personeelsplanning en ontwikkelen hierop een gezamenlijk meerjaren wervingsbeleid en personeelspool.

Lesstudie
'Hoe kunnen starters en ervaren docenten van elkaar leren?' Die vraag hebben een aantal scholen van scholengroep Achterhoek VO zichzelf ook gesteld. In het schooljaar 2019-2020 hebben ze hiermee geëxperimenteerd in een Lesson Study project. Dat is een professionele leergemeenschap waarin startende en ervaren docenten samen lessen ontwerpen.

Gezamenlijke aanpak (toekomstige) leerlingendaling
Om een zo divers mogelijk onderwijsaanbod te kunnen (blijven) bieden, werken schoolbesturen uit verschillende gemeenten samen aan een gezamenlijke aanpak voor de toekomstige leerlingendaling. Hiervoor hebben de schoolbesturen de IML subsidie aangevraagd.
Bekijk de samenvatting van de IML-plannen van de verschillende regio’s >>

Regionale Alliantie Zuidoost-Nederland en Oost werkt
Eind mei 2022 is een landelijk dekkend netwerk gerealiseerd waarbij alle lerarenopleidingen van de hogescholen en universiteiten zijn aangesloten in zeven regionale allianties en twee landelijke allianties. De landelijke allianties (de Groene Educatieve Alliantie en de Educatieve Levensbeschouwelijke Alliantie) sluiten aan bij de regionale alliantie. In de regio Zuid Oost Nederland is dat de Regionale Alliantie Zuidoost-Nederland (RA-ZON). ZON wil samen genoeg blijvende en blijvend goede onderwijsprofessionals flexibel opleiden en professionaliseren. In de regio Gelderland, Overijssel en Flevoland is dat Oost werkt. De lerarenopleidingen van de hogescholen en universiteiten bundelen in deze alliantie hun krachten om de opleidingen aantrekkelijker te maken en zo meer leraren op te leiden.

Opleidingsscholen

Academische Opleidingsschool Oost-Nederland (AOS-ON)
De Academische Opleidingsschool Oost-Nederland (AOS-ON) is een brede regionale samenwerking van vijf vo-scholen. Binnen AOS-ON wordt samengewerkt met het Instituut voor Leraar en School van de HAN, de Radboud Docenten Academie, ELAN van de Universiteit Twente en de Christelijke Hogeschool Windesheim.

Opleidingsschool IN*oost
Binnen IN*Oost werken zeven vo-scholen in de Achterhoek samen met het Instituut voor Leraar en School van de HAN, de Radboud Docenten Academie en de lerarenopleiding lichamelijke opvoeding van de HAN en HAN Masters.

Academische OpleidingsschoolQuadraam
De vo-scholen van Quadraam werken in de Academische Opleidingsschool Quadraam samen met vier partner lerarenopleidingen om de opleiding voor studenten optimaal in te richten. Deze partners zijn het Instituut voor Leraar en School van de HAN, Radboud Docenten Academie, Instituut Archimedes (HU) en Hogeschool Iselinge.

Passie voorLeren
In de opleidingsschool Passie voor Leren werken elf vo-scholen in en rondom Nijmegen samen met samen met het Instituut voor Leraar en School van de HAN, de Radboud Docenten Academie en de lerarenopleiding lichamelijke opvoeding van de HAN en HAN Masters.

Academische Opleidingsschool Alliantie VO & Notre Dame
De academische opleidingsschool Alliantie VO & Notre Dame is een opleidingsschool van acht vo-scholen en de Radboud Docenten Academie en de HAN Academie Educatie.

Opleidingsschool Rivierenland
De opleidingsschool Rivierenland is een samenwerkingsverband van twee schoolbesturen in de regio rondom Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Leerdam en Culemborg  met de lerarenopleiding van de Hogeschool Utrecht.

Opleidingsschool Arentheem College
De drie scholen van het Arentheem College vormen een opleidingsschool samen met de Radboud Docenten Academie en het Instituut voor Leraar en School van de HAN.

Tip: vernieuwde Handreiking regionale samenwerking op personeelsgebied
Deze handreiking is niet alleen interessant voor schoolbesturen die starten met regionale samenwerking. Ook schoolorganisaties die al een tijd met elkaar samenwerken kunnen nieuwe ideeën uit deze handreiking halen. Daarnaast kunnen ze met behulp van deze handreiking hun samenwerkingsbeleid evalueren, aanpassen en/of een volgende stap zetten naar een verdergaande vorm van samenwerking.

Bekijk ook