Arbo Vo 151

Samenwerking in Noord-Brabant-Oost

Noordoost-Brabant
Zes vo-scholen in de regio Noordoost-Brabant die deel uitmaken van de vereniging OMO en Carmel zijn samen aan de slag gegaan met de aanpak van het personeelstekort. Zij hebben een eigen plan van aanpak Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP) opgesteld en hiervoor subsidie ontvangen vanuit het ministerie van OCW. Bekijk de deelnemende schoolbesturen en een korte beschrijving van de inhoud het plan. Naast de strategische personeelsplanning voor de regio, gaan de besturen de focus leggen op een bredere instroom van verschillende doelgroepen en het versterken van de samenwerking met samenwerkingspartners. Het regionaal loket is nog in ontwikkeling.

Zuidoost-Brabant (Orion)
Veertien vo-scholen in de regio Eindhoven/Helmond werken al langer samen in het samenwerkingsverband Orion-scholen, waarbij zij kennis uitwisselen over zaken als ICT, personeel en inkoop. ORION staat voor: Onafhankelijk Regionaal Interscolair Onderwijs Netwerk. In 2019 hebben zij de focus gelegd op de aanpak van het lerarentekort en hebben samen de ORION Onderwijs Carrière (OOC) als programma opgepakt. In 2020 hebben zij een plan van aanpak Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP) opgesteld en hiervoor subsidie ontvangen vanuit het ministerie van OCW. Bekijk de deelnemende schoolbesturen en een korte beschrijving van de inhoud het plan.

Ze zijn van start gegaan met een onderzoek naar de slagingskans van een regionaal mobiliteitscentrum en samen met Brainport Development zijn ze aan de slag gegaan met mogelijke planvorming rondom de inzet van Hybride docenten en een inventarisatie van de mogelijkheid om de professionaliseringsbehoefte in een gezamenlijke kalender op te pakken. Nu gaan ze verder met de uitbouw van het regionaal mobiliteitscentrum met o.a. het inrichten van een vervangerspool en het aanbieden van loopbaanbegeleiding, het versterken van de professionalisering met o.a. de opscholing van onderwijsassistenten, inrichten leerateliers, stimuleren dubbele bevoegdheid en de inzet van hybride docenten.

In april 2021 is de website OrionNXT.nl gelanceerd. Deze website bevat alle vacatures van de 27 schoollocaties binnen de ORION-samenwerking. Ook krijgen ORION-medewerkers snel en beter inzicht in hun ontwikkel- en doorstroommogelijkheden. NXT is gericht op de loopbaan van huidige én toekomstige ORION-medewerkers.

Opleidingsscholen

De vo-scholen van de vereniging OMO werken in de regio samen met verschillende opleidingsinstituten. Elke regio heeft zijn eigen academische opleidingsschool. De Academische Opleidingsschool Noordoost-Brabant, de Academische Opleidingsschool Zuidoost-Brabant (AOS ZOB), de Academische Opleidingsschool Midden-Brabant (regio Tilburg), de Academische Opleidingsschool Midden-Brabant (regio Den Bosch) zijn allen een samenwerking van meerdere vo-scholen van de vereniging OMO en de Universitaire Lerarenopleiding Tilburg, Fontys Lerarenopleidingen Tilburg, Radboud Docenten Academie Nijmegen, Fontys Hogeschool voor de kunsten en Eindhoven School of Education.

De Trion opleidingsschool is een opleidingsschool van zes vo-scholen in de regio Eindhoven, Fontys Lerarenopleiding Tilburg en Fontys ALO.

Bekijk ook