Arbo Vo 151

Samenwerking in Noord-Brabant-Oost

Noordoost-Brabant
In de regio van Land van Cuijk, Maasduinen, Meierijstad en Oss zijn een aantal scholen uit het vo, mbo en de lerarenopleidingen de samenwerking aangegaan rondom de aanpak van het personeelstekort. Zij hebben een eigen plan van aanpak Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP) opgesteld en hiervoor subsidie ontvangen vanuit het ministerie van OCW. Bekijk de deelnemende schoolbesturen en een korte beschrijving van de inhoud het plan. Naast de strategische personeelsplanning voor de regio, gaan de besturen de focus leggen op een bredere instroom van verschillende doelgroepen en het versterken van de samenwerking met samenwerkingspartners. Zij hebben samen een regionaal loket ingericht voor de regio. Overweeg je een overstap naar het onderwijs in de regio Noordoost-Brabant? Kijk dan op Grijp je kans in het onderwijs.

Zuidoost-Brabant (Orion)
Veertien vo-scholen in de regio Eindhoven/Helmond werken al langer samen in het samenwerkingsverband Orion-scholen, waarbij zij kennis uitwisselen over zaken als ICT, personeel en inkoop. ORION staat voor: Onafhankelijk Regionaal Interscolair Onderwijs Netwerk. In 2019 hebben zij de focus gelegd op de aanpak van het lerarentekort en hebben samen de ORION Onderwijs Carrière (OOC) als programma opgepakt. In 2020 hebben zij een plan van aanpak Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP) opgesteld en hiervoor subsidie ontvangen vanuit het ministerie van OCW. Bekijk de deelnemende schoolbesturen en een korte beschrijving van de inhoud het plan.

Ze zijn van start gegaan met een onderzoek naar de slagingskans van een regionaal mobiliteitscentrum en samen met Brainport Development zijn ze aan de slag gegaan met mogelijke planvorming rondom de inzet van Hybride docenten en een inventarisatie van de mogelijkheid om de professionaliseringsbehoefte in een gezamenlijke kalender op te pakken. Nu gaan ze verder met de uitbouw van het regionaal mobiliteitscentrum met o.a. het inrichten van een vervangerspool en het aanbieden van loopbaanbegeleiding, het versterken van de professionalisering met o.a. de opscholing van onderwijsassistenten, inrichten leerateliers, stimuleren dubbele bevoegdheid en de inzet van hybride docenten.

In april 2021 is de website OrionNXT.nl gelanceerd. Deze website bevat alle vacatures van de 27 schoollocaties binnen de ORION-samenwerking. Ook krijgen ORION-medewerkers snel en beter inzicht in hun ontwikkel- en doorstroommogelijkheden. NXT is gericht op de loopbaan van huidige én toekomstige ORION-medewerkers.

Gezamenlijke aanpak (toekomstige) leerlingendaling
Om een zo divers mogelijk onderwijsaanbod te kunnen (blijven) bieden, werken schoolbesturen uit verschillende gemeenten samen aan een gezamenlijke aanpak voor de toekomstige leerlingendaling. Hiervoor hebben de schoolbesturen de IML subsidie aangevraagd.
Bekijk de samenvatting van de IML-plannen van uw regio >>

De Zuidelijke Educatieve Alliantie
Eind mei 2022 is een landelijk dekkend netwerk gerealiseerd waarbij alle lerarenopleidingen van de hogescholen en universiteiten zijn aangesloten in zeven regionale allianties en twee landelijke allianties. De landelijke allianties (de Groene Educatieve Alliantie en de Educatieve Levensbeschouwelijke Alliantie)sluiten aan bij de regionale alliantie. In de regio Limburg, Brabant en Zeeland is dat de Zuidelijke Educatieve Alliantie. De lerarenopleidingen van de hogescholen en universiteiten bundelen in deze alliantie hun krachten om de opleidingen aantrekkelijker te maken en zo meer leraren op te leiden.

Opleidingsscholen

De vo-scholen van de vereniging OMO werken in de regio samen met verschillende opleidingsinstituten. Elke regio heeft zijn eigen academische opleidingsschool. De Academische Opleidingsschool Noordoost-Brabant, de Academische Opleidingsschool Zuidoost-Brabant (AOS ZOB), de Academische Opleidingsschool Midden-Brabant (regio Tilburg), de Academische Opleidingsschool Midden-Brabant (regio Den Bosch) zijn allen een samenwerking van meerdere vo-scholen van de vereniging OMO en de Universitaire Lerarenopleiding Tilburg, Fontys Lerarenopleidingen Tilburg, Radboud Docenten Academie Nijmegen, Fontys Hogeschool voor de kunsten en Eindhoven School of Education.

De Trion opleidingsschool is een opleidingsschool van elf vo-scholen in de regio Eindhoven, Fontys Lerarenopleiding Tilburg en Fontys ALO.

Tip: vernieuwde Handreiking regionale samenwerking op personeelsgebied
Deze handreiking is niet alleen interessant voor schoolbesturen die starten met regionale samenwerking. Ook schoolorganisaties die al een tijd met elkaar samenwerken kunnen nieuwe ideeën uit deze handreiking halen. Daarnaast kunnen ze met behulp van deze handreiking hun samenwerkingsbeleid evalueren, aanpassen en/of een volgende stap zetten naar een verdergaande vorm van samenwerking.

Bekijk ook