Arbo Vo 151

Samenwerking in Noord-Brabant-West

West-Brabant
Negen schoolbesturen in de regio West-Brabant werken samen aan de aanpak van het lerarenpersoneelstekort. Zij hebben een eigen plan van aanpak Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP) opgesteld en hiervoor subsidie ontvangen vanuit het ministerie van OCW. Bekijk de deelnemende schoolbesturen en een korte beschrijving van de inhoud van het plan. Zij gaan een promotiecampagne starten om WO-masters te werven voor een eerstegraads lerarenopleiding en om zij-instromers aan te trekken. Samen met het po is er een gezamenlijke wervings- en vacaturewebsite Onderwijsloketwestbrabant.nl.

Daarnaast is het programma dat van origine bij het Jan Tinbergen college en 't Rijks is gestart onder de noemer "High potentials voor de klas" opgeschaald en ook in de andere scholen aangeboden. Bovendien gaan ze een aantal onderzoeken uitvoeren naar bijvoorbeeld werkdruk, dubbele bevoegdheid en belemmerende factoren nieuwe instroom.

De activiteiten die ze gaan uitvoeren staan uitgebreid beschreven op de website Regionale Aanpak Personeelstekort West-Brabant.

Midden-Brabant
Zeven van de acht schoolbesturen in Midden-Brabant zijn samen aan de slag gegaan om het personeelstekort aan te pakken. Zij hebben een eigen plan van aanpak Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP) opgesteld en hiervoor subsidie ontvangen vanuit het ministerie van OCW. Bekijk de deelnemende schoolbesturen en een korte beschrijving van de inhoud het plan. De schoolbesturen werken al deels samen in de opleidingsscholen. Een van de activiteiten die ze willen opzetten is de samenwerking tussen de Brabantse Opleidingsshool en de Academische Opleidingsschool Midden en Onderwijsgroep Tilburg versterken en te vergroten.

Alle informatie over werken in het onderwijs in Midden-Brabant is verzameld op de website Onderwijsloketmiddenbrabant.nl. Potentials vinden hier bijvoorbeeld informatie over de voor hen meest geschikte plek in het onderwijs. En hoe ze hulp kunnen krijgen. In een ‘omgekeerde vacaturebank’ vinden scholen potentiële kandidaat-docenten. Geïnteresseerde kandidaten melden zich aan via de site. Na een check komen hun gegevens voor één jaar in de database. 

Het programma "Learning College' van Fontys wordt gebruikt om hybride docenten te werven en op te leiden. Met het programma High Potentials voor de klas gaan ze samen met Trainees in Onderwijs trainees werven en plaatsen in de scholen. Voor de regio gaan ze ook een regionaal loket ontwikkelen die ze kunnen gebruiken om zij-instromers, beta-technische docenten en gastdocenten te werven en vervolgens op te leiden en te begeleiden.

Gezamenlijke aanpak (toekomstige) leerlingendaling
Om een zo divers mogelijk onderwijsaanbod te kunnen (blijven) bieden, werken schoolbesturen uit verschillende gemeenten samen aan een gezamenlijke aanpak voor de toekomstige leerlingendaling. Hiervoor hebben de schoolbesturen de IML subsidie aangevraagd.
Bekijk de samenvatting van de IML-plannen van uw regio >>

De Zuidelijke Educatieve Alliantie
Eind mei 2022 is een landelijk dekkend netwerk gerealiseerd waarbij alle lerarenopleidingen van de hogescholen en universiteiten zijn aangesloten in zeven regionale allianties en twee landelijke allianties. De landelijke allianties (de Groene Educatieve Alliantie en de Educatieve Levensbeschouwelijke Alliantie)sluiten aan bij de regionale alliantie. In de regio Limburg, Brabant en Zeeland is dat de Zuidelijke Educatieve Alliantie. De lerarenopleidingen van de hogescholen en universiteiten bundelen in deze alliantie hun krachten om de opleidingen aantrekkelijker te maken en zo meer leraren op te leiden.

Opleidingsscholen

De Brabantse Opleidingsschool is een aspirant opleidingsschool en is een samenwerking tussen twee vo-besturen en de Fontys Lerarenopleiding Tilburg, Hogeschool Rotterdam/IvL enTechnische Universiteit Eindhoven/ESOE.

De vo-scholen van de vereniging OMO werken in de regio samen met verschillende opleidingsinstituten. Elke regio heeft zijn eigen academische opleidingsschool. De Academische Opleidingsschool Noordoost-Brabant, de Academische Opleidingsschool Zuidoost-Brabant (AOS ZOB), de Academische Opleidingsschool Midden-Brabant (regio Tilburg), de Academische Opleidingsschool Midden-Brabant (regio Den Bosch) zijn allen een samenwerking van meerdere vo-scholen van de vereniging OMO en de Universitaire Lerarenopleiding Tilburg, Fontys Lerarenopleidingen Tilburg, Radboud Docenten Academie Nijmegen, Fontys Hogeschool voor de kunsten en Eindhoven School of Education.

De Academische Opleidingsschool West-Brabant werkt samen met Fontys Lerarenopleidingen Tilburg en Lerarenopleiding van de Hogeschool van Rotterdam.

Tip: vernieuwde Handreiking regionale samenwerking op personeelsgebied
Deze handreiking is niet alleen interessant voor schoolbesturen die starten met regionale samenwerking. Ook schoolorganisaties die al een tijd met elkaar samenwerken kunnen nieuwe ideeën uit deze handreiking halen. Daarnaast kunnen ze met behulp van deze handreiking hun samenwerkingsbeleid evalueren, aanpassen en/of een volgende stap zetten naar een verdergaande vorm van samenwerking.

Bekijk ook