Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Arbeidsmarkt & mobiliteit

Krimp

Inleiding

Krimp en onderwijs

In een krimpregio daalt het bevolkingsaantal ten gevolge van ontgroening, vergrijzing en een negatief migratiesaldo. Deze demografische ontwikkeling heeft direct invloed op de leerlingenaantallen en daarmee ook op de vacatures voor leraren in de regio. Het is daarom belangrijk om de gevolgen van krimp aan te pakken, de ongewenste effecten op de regionale onderwijsarbeidsmarkt te beperken.

Krimpproblematiek is niet nieuw en op steeds meer regio's van toepassing. Voor onderwijsinstellingen en besturen is er al veel informatie beschikbaar over krimp. Zoals analyses die de stand van zaken in de regio's aangeven, instrumenten die handvatten bieden bij het anticiperen en reageren op de gevolgen van krimp en praktijkvoorbeelden die beschrijven hoe eerdere initiatieven zijn uitgepakt.

Wilt u weten of er in uw regio sprake is van krimp of juist van groei? Kijk dan bij de regionale gegevens of in het Scenariomodel-VO.

Wilt u informatie, nieuws en praktijkvoorbeelden over leerlingendaling? Kijk dan op de website Leerlingendaling.nl

Heeft u vragen over de gevolgen van leerlingendaling? Zes medewerkers van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen zijn in duo’s actief in de regio’s Noordoost, West en Zuid. Zij helpen bij allerlei vragen over (de gevolgen van) leerlingendaling. De accountmanagers kennen de wet- en regelgeving. U kunt hen ook wijzen op wet- en regelgeving die goede oplossingen in de weg staat. Zo kan het ministerie inspelen op signalen uit de praktijk. Lees meer over het Accountteam Leerlingendaling

Instrumenten

  • Scenariomodel-VO

    Op basis van openbare en eigen personeelscijfers inzien waar (kwalitatieve) tekorten en overschotten ontstaan om op basis van deze gegevens strategisch personeelsbeleid te voeren.

Inspiratie

Onderzoeken