Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Instrumenten

  • Welzijnscheck-VO Welzijnscheck-VO is een (gratis) internetapplicatie, speciaal voor het voortgezet onderwijs, waarmee personeelsleden inzicht krijgen in hun welzijnssituatie in relatie tot hun werk. Veilig, gezond & vitaal werken | Algemeen Voion | lees meer
  • Werken aan werkvermogen Op basis van het onderzoek Werken aan werkvermogen kunnen uw werknemers, samen met u, tijdig maatregelen nemen om mogelijke problemen van mentale of fysieke aard te voorkomen. En daarmee het werkvermogen en werkplezier in uw organisatie optimaliseren. Veilig, gezond & vitaal werken | Algemeen Voion | lees meer
  • Zelfinspectietool werkdruk en ongewenst gedrag Met deze tool kunnen werkgevers zelf checken of zij hun werknemers voldoende beschermen tegen te hoge werkdruk en ongewenst gedrag op de werkvloer. Veilig, gezond & vitaal werken | lees meer

filteren op programmalijn