Arbo Vo 151

Inspiratie uit Drenthe / Overijssel

Laat u hier inspireren door activiteiten en praktijkverhalen uit deze regio. 

Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Technische docenten Steenwijkerland-Weststellingwerf

Het doel van het project 'Technische docenten Steenwijkerland-Weststellingswerf' is om werknemers in techniek en ICT de mogelijkheid te bieden om een weloverwogen keuze te maken voor een eventuele overstap naar het onderwijs. Dit project ontving cofinanciering via de Stimuleringsregeling oriëntatietrajecten zij-instomers van Voion (2018/2019).

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Regionaal mobiliteitscentrum Twente-Achterhoek

Meta Schoenmaker, hoofd P&O van het Assink Lyceum, vertelt over het samenwerken om gezamenlijk (dreigende) lerarentekorten en -overschotten en andere arbeidsmarktvraagstukken aan te pakken. Dit project heeft cofinanciering ontvangen via de Stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort voortgezet onderwijs van Voion.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Instroommakelaar voorkomt dat kandidaten verdwalen in mogelijkheden

RAP projectgroep regio Zwolle heeft een instroommakelaar aangesteld om carrièreswitchers op een persoonlijke manier wegwijs te maken.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Regionaal Mobiliteitscentrum Twente/Achterhoek: Samen staan we sterk

Zes zelfstandige vo-scholen in Twente/Achterhoek richten een Regionaal Mobiliteitscentrum (RMC) op, met als doel de kwaliteit van het onderwijs te behouden.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Friesland en Overijssel organiseren bovenschoolse leerateliers

Om kennis te delen, hebben zeven schoolbesturen een platform gecreëerd waarbij verschillende scholen en startende en zittende docenten elkaar kunnen ontmoeten.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Van bekwaam naar bevoegd

Opscholingstraject bij Windesheim voor VMBO docenten met een Pabo-diploma die wel bekwaam zijn, maar nog niet bevoegd.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Zin in lesgeven

Met de cursus ‘Zin in lesgeven’ kunnen zij-instromers zich serieus oriënteren op werken in het voortgezet onderwijs.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Identiteit vertalen naar werkvloer

Het Greijdanus College vertaalt via de gesprekkencyclus haar identiteit, kernwaarden en doelen naar de werkvloer.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Klaar voor de krimp

Twee stichtingen voor voortgezet onderwijs in de Achterhoek besloten de krimp niet af te wachten en kozen voor een fusie.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Project Goed Werkgeverschap - Stichting Carmelcollege

Een meerjarig project dat zich richt op de ruilrelatie tussen werkgever en werknemer voor zover die uitstijgt boven de formele rechtspositionele zaken.

lees verder

Bekijk ook