Arbo Vo 151

Samenwerking in Friesland

Onderwijsgroep Fricolore
Sinds 2006 werken 15 scholen voor Christelijk en interconfessioneel voortgezet onderwijs in Friesland, de Noordoostpolder en op Urk samen in de Onderwijsgroep Fricolore.

Pompeblêd Scholengroep
Zeven schoolgemeenschappen voor openbaar voortgezet onderwijs in de regio werken al jaren samen in de Pompeblêd Scholengroep op het gebied van een gezamenlijk mobiliteitscentrum, loopbaanbegeleiding en inkoop.  

Sinds een aantal jaren werken Ficolore en Pompeblêd samen aan de aanpak van het lerarentekort.

Regio Friesland inclusief Noordoostpolder en Urk
De samenwerkende schoolbesturen in het voortgezet onderwijs in de regio Friesland, waarbij zowel scholen van Pompeblêd als van Fricolore aangesloten zijn, hebben een plan van aanpak Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP) opgesteld en hiervoor subsidie ontvangen vanuit het ministerie van OCW. Bekijk de deelnemende schoolbesturen en een korte beschrijving van de inhoud het plan.

Zij gaan een gezamenlijke personeelspool (RMC) opzetten en de reeds gekoppelde vacaturesite op pompebled.nl en fricolore.nl verder uitbouwen. Zij gaan voor de gezamenlijke werving mogelijk op termijn aansluiten bij Schoolplein Noord, het regionaal loket van de drie noordelijke provincies waar nu vooral de vacatures van de po-scholen te vinden zijn.

Opleidingsscholen

Opleidingsschool School of Education
De opleidingsschool School of Education is een samenwerkingsverband van vier vo-schoolbesturen met de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden en de Rijksuniversiteit Groningen.

FROSK
De Fryske OpliedingsSkoalle (FROSK) is een partnerschap van 5 vo-scholen in Friesland, de tweedegraads lerarenopleidingen van NHL Stenden Hogeschool en Universitaire lerarenopleidingen van de Rijksuniversiteit Groningen.

Bekijk ook