Arbo Vo 151

Samenwerking in Friesland

Onderwijsgroep Fricolore
Sinds 2006 werken 15 scholen voor Christelijk en interconfessioneel voortgezet onderwijs in Friesland, de Noordoostpolder en op Urk samen in de Onderwijsgroep Fricolore.

Pompeblêd Scholengroep
Zeven schoolgemeenschappen voor openbaar voortgezet onderwijs in de regio werken al jaren samen in de Pompeblêd Scholengroep op het gebied van een gezamenlijk mobiliteitscentrum, loopbaanbegeleiding en inkoop.

Sinds een aantal jaren werken Ficolore en Pompeblêd samen aan de aanpak van het lerarentekort.

Regio Friesland inclusief Noordoostpolder en Urk
De samenwerkende schoolbesturen in het voortgezet onderwijs in de regio Friesland, waarbij zowel scholen van Pompeblêd als van Fricolore aangesloten zijn, hebben een plan van aanpak Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP) opgesteld en hiervoor subsidie ontvangen vanuit het ministerie van OCW. Bekijk de deelnemende schoolbesturen en een korte beschrijving van de inhoud het plan.

Zij gaan een gezamenlijke personeelspool (RMC) opzetten en de reeds gekoppelde vacaturesite op pompebled.nl en fricolore.nl verder uitbouwen. Zij gaan voor de gezamenlijke werving mogelijk op termijn aansluiten bij Schoolplein Noord, het regionaal loket van de drie noordelijke provincies waar nu vooral de vacatures van de po-scholen te vinden zijn.

Gezamenlijke aanpak (toekomstige) leerlingendaling
Om een zo divers mogelijk onderwijsaanbod te kunnen (blijven) bieden, werken schoolbesturen uit verschillende gemeenten samen aan een gezamenlijke aanpak voor de toekomstige leerlingendaling. Hiervoor hebben de schoolbesturen de IML subsidie aangevraagd.
Bekijk de samenvatting van de IML-plannen van uw regio >>

Noordelijke Educatieve Alliantie
Eind mei 2022 is een landelijk dekkend netwerk gerealiseerd waarbij alle lerarenopleidingen van de hogescholen en universiteiten zijn aangesloten in zeven regionale allianties en twee landelijke allianties. De landelijke allianties (de Groene Educatieve Alliantie en de Educatieve Levensbeschouwelijke Alliantie) sluiten aan bij de regionale alliantie. In de regio Friesland, Groningen en Drenthe is dat de Noordelijke Educatieve Alliantie (NEA). De lerarenopleidingen van de hogescholen en universiteiten bundelen in deze alliantie hun krachten om de opleidingen aantrekkelijker te maken en zo meer leraren op te leiden.

Opleidingsscholen

Opleidingsschool School of Education
De opleidingsschool School of Education is een samenwerkingsverband van vier vo-schoolbesturen met de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden en de Rijksuniversiteit Groningen.

FROSK
De Fryske OpliedingsSkoalle (FROSK) is een partnerschap van 5 vo-scholen in Friesland, de tweedegraads lerarenopleidingen van NHL Stenden Hogeschool en Universitaire lerarenopleidingen van de Rijksuniversiteit Groningen.

Tip: vernieuwde Handreiking regionale samenwerking op personeelsgebied
Deze handreiking is niet alleen interessant voor schoolbesturen die starten met regionale samenwerking. Ook schoolorganisaties die al een tijd met elkaar samenwerken kunnen nieuwe ideeën uit deze handreiking halen. Daarnaast kunnen ze met behulp van deze handreiking hun samenwerkingsbeleid evalueren, aanpassen en/of een volgende stap zetten naar een verdergaande vorm van samenwerking.

Bekijk ook