Arbo Vo 151

Inspiratie uit Friesland

Laat u hier inspireren door activiteiten en praktijkverhalen uit deze regio. 

Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Bovenschoolse leerateliers

Schoolbestuurders, docenten, studenten en stagiaires van verschillende scholen in Friesland leren in bovenschoolse leerateliers met en van elkaars onderwijsvernieuwingen.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

OSG Singelland legt nadruk op duurzaam leven, leren en werken

De scholengemeenschap heeft een programma opgezet, zodat hun medewerkers het werk fit, vaardig en bevlogen kunnen uitvoeren tot hun AOW-gerechtigde leeftijd.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Betere begeleiding voor startende docenten

In de RAP-regio Friesland werken scholen samen om het personeelstekort op een constructieve manier aan te pakken.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Onderwijs moet je beleven: ruiken, voelen, proeven

Door midden in de maatschappij te staan en levensecht onderwijs te bieden, groeide het leerlingenaantal van CSG Ulbe van Houten fors en daalde het ziekteverzuim van 9% naar 2,1%.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

OSG Singelland kiest voor mediation bij vastgelopen (arbeids)conflicten

OSG Singelland zet mediation in als HR-instrument dat ziekteverzuim en langdurig uitval moet voorkomen.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Flexibel rooster voor maatwerk docent én leerling

Het Stellingwerf College in Oosterwolde maakt al jaren 48 uur vrij voor werkdrukverlaging.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er móet iets gebeuren om leerlingen te raken

Jan Osinga, de rector van de brede Christelijke Scholengemeenschap (CSG) Bogerman, vindt het hoog tijd om vernieuwing in het onderwijs door te voeren.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Friesland en Overijssel organiseren bovenschoolse leerateliers

Om kennis te delen, hebben zeven schoolbesturen een platform gecreëerd waarbij verschillende scholen en startende en zittende docenten elkaar kunnen ontmoeten.

lees verder

Bekijk ook