Arbo Vo 151

Samenwerking in Gelderland-Noord

De regio Gelderland-Noord bestaat uit de arbeidsmarktregio's Stedendriehoek, Noordwest-Veluwe en Food Valley.

Noordwest-Veluwe en Zwolle
Voor de aanpak van het lerarentekort werken de vo-schoolbesturen in Noordwest-Veluwe samen met de vo-schoolbesturen van Zwolle (Overijssel). Zij hebben samen een plan van aanpak Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP) opgesteld en hiervoor subsidie ontvangen vanuit het ministerie van OCW. Bekijk de deelnemende schoolbesturen en een korte beschrijving van de inhoud het plan. Een van de actielijnen is het samen werven. Zij gaan hiervoor gebruik maken van een gezamenlijke website getiteld hatseklas.nl. Daarnaast richten ze zich op strategisch HR, arbeidsmarktbeleid, het behouden personeel en het bieden van begeleiding en het versterken van de samenwerking in de regio.

Food Vallei
Elf vo-schoolbesturen werken samen met de Universiteit van Wageningen en de Christelijke Hogeschool Ede en twee mbo-scholen voor de aanpak van het lerarentekort. Zij hebben samen een plan van aanpak Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP) opgesteld en hiervoor subsidie ontvangen vanuit het ministerie van OCW. Bekijk de deelnemende schoolbesturen en een korte beschrijving van de inhoud het plan. Meer informatie is ook te vinden op de website: www.foodvalleynetwerk.nl/lerarentekort

Daarnaast werken zij ook samen in het regionale VO-HO netwerk. Dit netwerk bestaat sinds 2015 in deze samenstelling. De activiteiten richten zich op het versterken van de innovatiekracht bij de zittende vo-docenten, het begeleiden van de startende docenten en studenten actief leerlingen laten begeleiden om hen zo te interesseren voor het beroep.

Stedendriehoek 
De vo-schoolbesturen uit de Stedendriehoek hebben samen met de schoolbesturen uit Noordwest-Veluwe een plan van aanpak Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP) opgesteld 'Noordwest-Veluwe' en hiervoor subsidie ontvangen vanuit het ministerie van OCW. Bekijk de deelnemende schoolbesturen en een korte beschrijving van de inhoud het plan. 

Gezamenlijke aanpak (toekomstige) leerlingendaling
Om een zo divers mogelijk onderwijsaanbod te kunnen (blijven) bieden, werken schoolbesturen uit verschillende gemeenten samen aan een gezamenlijke aanpak voor de toekomstige leerlingendaling. Hiervoor hebben de schoolbesturen de IML subsidie aangevraagd.
Bekijk de samenvatting van de IML-plannen van de verschillende regio’s >>

Regionale Alliantie Zuidoost-Nederland en Oost werkt
Eind mei 2022 is een landelijk dekkend netwerk gerealiseerd waarbij alle lerarenopleidingen van de hogescholen en universiteiten zijn aangesloten in zeven regionale allianties en twee landelijke allianties. De landelijke allianties (de Groene Educatieve Alliantie en de Educatieve Levensbeschouwelijke Alliantie) sluiten aan bij de regionale alliantie. In de regio Zuid Oost Nederland is dat de Regionale Alliantie Zuidoost-Nederland (RA-ZON). ZON wil samen genoeg blijvende en blijvend goede onderwijsprofessionals flexibel opleiden en professionaliseren. In de regio Gelderland, Overijssel en Flevoland is dat Oost werkt. De lerarenopleidingen van de hogescholen en universiteiten bundelen in deze alliantie hun krachten om de opleidingen aantrekkelijker te maken en zo meer leraren op te leiden.

Opleidingsscholen

Opleidingsschool IJssel-Veluwe
Opleidingsschool IJssel-Veluwe is een samenwerking tussen twee vo-schoolbesturen en de lerarenopleiding van Windesheim.

Opleidingsschool Windesheim Veluwse Onderwijsgroep
De opleidingsschool Veluwse Onderwijsgroep is een samenwerkingsverband van de tien scholen voor voortgezet onderwijs in en rondom Apeldoorn en de lerarenopleiding Windesheim.

Opleidingsschool Zutphen
Opleidingsschool Zutphen is een aspirant opleidingsschool. Het samenwerkingsverband bestaat uit zes vo-scholen en de lerarenopleidingen van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) en de Radboud DocentenAcademie (RDA).

Opleidingsschool Partnerschap 2
De lerarenopleidingen van Hogeschool Windesheim en Universiteit Twente, vijf Carmelscholen en ROC van Twente werken samen in de Opleidingsschool Partnerschap 2.

Tip: vernieuwde Handreiking regionale samenwerking op personeelsgebied
Deze handreiking is niet alleen interessant voor schoolbesturen die starten met regionale samenwerking. Ook schoolorganisaties die al een tijd met elkaar samenwerken kunnen nieuwe ideeën uit deze handreiking halen. Daarnaast kunnen ze met behulp van deze handreiking hun samenwerkingsbeleid evalueren, aanpassen en/of een volgende stap zetten naar een verdergaande vorm van samenwerking.

Bekijk ook