Arbo Vo 151

Samenwerking in Gelderland-Noord

De regio Gelderland-Noord bestaat uit de arbeidsmarktregio’s Stedendriehoek, Noordwest-Veluwe en Food Valley.

Noordwest-Veluwe en Zwolle
Voor de aanpak van het lerarentekort werken de vo-schoolbesturen in Noordwest-Veluwe samen met de vo-schoolbesturen van Zwolle (Overijssel). Zij hebben samen een plan van aanpak Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP) opgesteld en hiervoor subsidie ontvangen vanuit het ministerie van OCW. Bekijk de deelnemende schoolbesturen en een korte beschrijving van de inhoud het plan. Een van de actielijnen is het samen werven. Zij gaan hiervoor gebruik maken van een gezamenlijke website getiteld hatseklas.nl. Daarnaast richten ze zich op strategisch HR, arbeidsmarktbeleid, het behouden personeel en het bieden van begeleiding en het versterken van de samenwerking in de regio.

Food Valley
Elf vo-schoolbesturen werken samen met de Universiteit van Wageningen en de Christelijke Hogeschool Ede en twee mbo-scholen voor de aanpak van het lerarentekort. Zij hebben samen een plan van aanpak Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP) opgesteld en hiervoor subsidie ontvangen vanuit het ministerie van OCW. Bekijk de deelnemende schoolbesturen en een korte beschrijving van de inhoud het plan. Meer informatie is ook te vinden op de website: www.foodvalleynetwerk.nl/lerarentekort

Daarnaast werken zij ook samen in het regionale VO-HO netwerk. Dit netwerk bestaat sinds 2015 in deze samenstelling. De activiteiten richten zich op het versterken van de innovatiekracht bij de zittende vo-docenten, het begeleiden van de startende docenten en studenten actief leerlingen laten begeleiden om hen zo te interesseren voor het beroep.

Stedendriehoek
De vo-schoolbesturen uit de Stedendriehoek hebben samen met de schoolbesturen uit Noordwest-Veluwe een plan van aanpak Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP) opgesteld ‘Noordwest-Veluwe’ en hiervoor subsidie ontvangen vanuit het ministerie van OCW. Bekijk de deelnemende schoolbesturen en een korte beschrijving van de inhoud het plan. 

Opleidingsscholen

Opleidingsschool IJssel-Veluwe
Opleidingsschool IJssel-Veluwe is een samenwerking tussen twee vo-schoolbesturen en de lerarenopleiding van Windesheim.

Opleidingsschool Windesheim Veluwse Onderwijsgroep
De opleidingsschool Veluwse Onderwijsgroep is een samenwerkingsverband van de tien scholen voor voortgezet onderwijs in en rondom Apeldoorn en de lerarenopleiding Windesheim.

Opleidingsschool Zutphen
Opleidingsschool Zutphen is een aspirant opleidingsschool. Het samenwerkingsverband bestaat uit zes vo-scholen en de lerarenopleidingen van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) en de Radboud DocentenAcademie (RDA).

Opleidingsschool Partnerschap 2 
De lerarenopleidingen van Hogeschool Windesheim en Universiteit Twente, vijf Carmelscholen en ROC van Twente werken samen in de Opleidingsschool Partnerschap 2. 

 

 

 

 

 

Bekijk ook