Arbo Vo 151

Inspiratie uit Noord-Holland

Laat u hier inspireren door activiteiten en praktijkverhalen uit deze regio. 

Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

BSL-tool: Breng het inductietraject in beeld met een praktische scan

Binnen de RAP-regio Amsterdam & Zuid-Kennemerland staat het voorkomen van vroegtijdige uitval van startende leraren al jaren hoog op de agenda.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Docentvluchteling voor de klas?

Er is een grote groep door DUO bevoegd verklaarde docenten die het liefst vandaag nog voor de klas staat. Hoe kunnen zij hun oude beroep zo snel mogelijk uitoefenen?

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Mbo en vo werven samen als regionale onderwijswerkgever

Tijdens een kennisbijeenkomst van SOM discussieerden projectleiders van verschillende RAP-regio’s over de vraag of en hoe er meer samengewerkt kan worden met het voortgezet onderwijs.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Van uren tellen naar een gebalanceerd taakbeleid

Hoe kunnen de niet-lesgevende taken van docenten beter worden ingevuld zodat daar minder energie weglekt?

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Oriëntatietraject voor traineeship

Trainees in onderwijs werkte met het Joke Smitcollege, Wolfert Tweetalig en VU samen om geïnteresseerden in het onderwijs kennis te laten maken met eerstegraads docentschap. Dit project heeft cofinanciering ontvangen via de Stimuleringsregeling oriëntatietrajecten zij-instromers van Voion (2018/2019).

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Docenten ontlasten én leerlingen beter helpen

Het Regius College heeft voor de besteding van de convenantsmiddelen ‘Aanpak lerarentekorten en werkdrukverlichting’ gekozen voor een bijzondere oplossing: het inrichten van twee leerlingenbalies en een structuurklas.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Schoolbesturen Zaanstreek-Waterland maken regionale strategische personeelsplanning

Zodat ze gezamenlijk kunnen anticiperen op de toekomstige arbeidsmarkt in de regio.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Geef de docent zijn vak terug

De Fontein in Bussum gaat het schoolplan opstellen, waarin de jaarlijkse 50 uren ontwikkeltijd een belangrijke pijler worden om identiteit, continuïteit en kwaliteit te borgen.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Statushouders als bèta-docent

De Montessori Scholengemeenschap Amsterdam stoomt samen met de gemeente Amsterdam statushouders klaar voor bèta-docent.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Tijd nemen voor onderwijsontwikkeling vermindert werkdruk

Het Goois Lyceum maakt al drie jaar extra tijd vrij voor onderwijsontwikkeling.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Esprit Scholen investeert in professionalisering op alle niveaus

Esprit Scholen slaagt er in om hun strategische missie en visie te vertalen in passend professionaliseringsbeleid voor al het personeel.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Job Twinning: docenten en professionals uit het bedrijfsleven leren van en met elkaar

In de pilot 'Job Twinning' leerden 11 koppels uit het bedrijfsleven en het onderwijs van en met elkaar.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Veranderlandschap

De trektocht van De Christelijke Scholengemeenschap Jan Arentz naar een excellent schoolklimaat.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Slimmer Werken TV

Het platform Noord-Holland-Noord ontwikkelde vernieuwende films om leraren aan het vak te binden.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

30 schoonmakers uit de sociale werkvoorziening gedetacheerd bij de Gooise Scholen Federatie

Banenafspraak: Gooise Scholen Federatie neemt via detachering mensen met een arbeidsbeperking in dienst.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

De toekomst in kaart brengen

Goed voorbereid zijn op de toekomst. Dat is voor CVO Groep Zuidoost-Utrecht de belangrijkste reden om strategische personeelsplanning in te zetten.

lees verder
Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Startende docenten fris houden

Om uitval van beginnende docenten te voorkomen, stimuleert het ministerie van Onderwijs driejarige projecten Begeleiding Startende Leraren.

lees verder

Bekijk ook