VOION Haganum 2057 2Header9

Publicaties

 • thema

  donderdag 4 april 2019

  Factsheet meldingen vertrouwensinspecteurs

  Tijdens het afgelopen schooljaar zijn er 1.937 meldingen bij de vertrouwensinspecteurs binnengekomen.

  Veilig en vitaal werken
 • thema

  maandag 11 maart 2019

  Adviesrapport aanpak leerlingendaling voortgezet onderwijs

  De Commissie Dijkgraaf heeft in kaart gebracht wat de invloed is van teruglopende leerlingenaantallen in het vo en adviseert hoe schoolbesturen beter in staat gesteld kunnen worden zorg te dragen voor toekomstbestendig onderwijs in de regio.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  woensdag 20 februari 2019

  Huisacademies in kaart

  Een onderzoek naar de typen huisacademies binnen scholen en besturen in het po en vo en hoe zij georganiseerd zijn.

  Veilig en vitaal werken
 • thema

  maandag 4 februari 2019

  Optimale inrichting van lerarenopleidingen

  Resultaten van een vignetten- en motievenonderzoek onder havisten, vwo'ers en mbo-4 studenten

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  dinsdag 29 januari 2019

  Monitor professionele ontwikkeling schoolleiders en bestuurders VO 2018

  Een onderzoek naar de professionele ontwikkeling van schoolleiders en bestuurders in het voortgezet onderwijs

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  donderdag 10 januari 2019

  Sociale veiligheid in en rond scholen

  In het voortgezet (speciaal) onderwijs voelt het grootste deel van zowel de leerlingen als de personeelsleden zich veilig op school.

  Veilig en vitaal werken
 • thema

  woensdag 9 januari 2019

  Promotiebeurzen voor docenten

  Om te stimuleren dat docenten zich verder ontwikkelen, zijn er verschillende subsidieregelingen in het leven geroepen waaronder een vijftal beursinitiatieven.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  dinsdag 4 december 2018

  Rapport Evaluatie Vierslagleren VO tranches 2015-2017 en 2016-2018

  Een onderzoek naar de ervaringen van leraren en schoolbesturen met de subsidieregeling Vierslagleren-VO.

  Onderwijsarbeidsmarkt Algemeen Voion
 • thema

  maandag 26 november 2018

  Waar blijft de middenmanager?

  Een onderzoek naar de strategische rol van team- en afdelingsleiders in het voortgezet onderwijs

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  dinsdag 2 oktober 2018

  Working apart together

  Collectief handelingsvermogen in twee docententeams in het hbo

  Onderwijsarbeidsmarkt

filteren