VOION Haganum 2144

Publicaties

 • thema

  dinsdag 12 januari 2021

  Bestuurders aan het woord

  Onderzoek naar het proces van het al dan niet komen tot samenwerking bij bestuurders in het voortgezet onderwijs. Auteur: drs. Doetina van Kelle MBA, december 2020.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  donderdag 7 januari 2021

  Rapportage Zij-instroom leraren 2020

  Een rapportage over bestandsgegevens zij-instroom van leraren in het onderwijs (po, vo en mbo) en de zij-instroom van studenten in de lerarenopleidingen. Uitgevoerd door: Ministerie van OCW en DUO, december 2020.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  woensdag 23 december 2020

  Monitor regionale aanpak lerarentekort eindrapport 2020

  Een analyse van de subsidieaanvragen van 57 RAL-regio’s en de G4 samengebracht in een eindrapport. In opdracht van het ministerie van OCW en uitgevoerd door Oberon en Kohnstamm instituut, december 2020.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  woensdag 11 november 2020

  Perspectieven op flexwerk in het voortgezet onderwijs

  Verkenning naar perspectieven op flexwerk in het voortgezet onderwijs. Voion, november 2020

  Algemeen Voion Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  woensdag 11 november 2020

  De Staat van de lerarenopleider

  Een uitgave over de lerarenopleider en de beroepsgroep anno 2020. Velon Vereniging Lerarenopleiders Nederland, november 2020.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  woensdag 14 oktober 2020

  Schoolfactoren en leraarsbekwaamheden in vernieuwingsscholen

  Een onderzoek naar het realiseren van complexe vernieuwingen in het scholenveld. Uitgevoerd door Open Universiteit, oktober 2020.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  maandag 5 oktober 2020

  De waarde van startende leraren voor scholen

  Katern over de complexiteit van inductie en begeleiding van startende leraren. (VO-raad, 2020)

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  donderdag 10 september 2020

  Intake en zelfselectie voor de lerarenopleidingen

  Onderzoek naar de voorspellende waarde, effecten en onderliggende mechanismen van intakeprocedures in de lerarenopleidingen. Uitgevoerd door Kohnstamm Instituut, augustus 2020.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  woensdag 9 september 2020

  Handreiking arbomaatregelen bedrijfshulpverlening

  Deze handreiking biedt werkgevers, werknemers en bhv’ers tips en richtlijnen om een goed beleid voor bedrijfshulpverlening op te zetten (SER en Stichting van de Arbeid, april 2020).

  Veilig en vitaal werken
 • thema

  woensdag 9 september 2020

  Handreiking arbomaatregelen preventiemedewerker

  Handreiking met praktische informatie en adviezen om preventiemedewerkers te ondersteunen in hun taken (SER en Stichting van de Arbeid, juni 2020)

  Veilig en vitaal werken

filteren