GP Kees Winkelman 7273 LR 1600

DI-maatregelen

Inventarisatie DI-regelingen en praktijkvoorbeelden in het voortgezet onderwijs

Voor de duurzame inzetbaarheid van medewerkers zijn drie overlappende aspecten van belang. Het gaat om:

  1. Willen werken: gemotiveerd en energiek zijn, oftewel vitaliteit.
  2. Kunnen werken: fysiek en mentaal in staat zijn om te werken.
  3. Competenties: over de juiste kennis en vaardigheden beschikken.

Bij elk aspect hoort een aantal onderwerpen. Bij ‘kunnen werken’ zijn dat bijvoorbeeld de onderwerpen ‘gezondheid’ en ‘werkdruk’. Op de volgende pagina's staan per aspect en per onderwerp voorbeelden van regelingen en activiteiten.
Deze inventarisatie is niet volledig: het is een handig hulpmiddel bij gesprekken tussen onderwijsmedewerkers en hun leidinggevende en kan scholen inspireren bij het vormgeven van duurzame inzetbaarheidsbeleid. De verscheidenheid aan regelingen en activiteiten is groot, variërend van bepalingen uit de CAO VO 2022/2023 (cao-maatregelen hebben een oranje achtergrond), beurzen, workshops, lezingen, trainingen, opleidingen en loopbaantrajecten. Als er gegevens bekend zijn over het effect van, of de ervaringen met, een bepaald type regeling of activiteit is deze informatie vermeld (cursieve tekst).

Opmerkingen vooraf:

  • De indeling is gemaakt op basis van het onderwerp waar de regelingen of activiteiten zich primair op richten. Deze zijn dus niet naar vorm (intern of extern, workshop of opleiding, et cetera) gerangschikt.
  • Sommige regelingen zijn generiek, voor alle medewerkers in het vo. Andere gelden alleen voor een bepaalde regio of scholengroep, of voor een specifieke groep medewerkers.
  • De inventarisatie is gebaseerd op wat Voion tijdens literatuuronderzoek in het najaar van 2022 is tegengekomen in publicaties, op websites en in jaarplannen van scholen. Deze informatie is aangevuld met gegevens die Voion na het literatuuronderzoek ophaalde uit gesprekken met een twintigtal scholen. Regelingen en activiteiten waar geen gebruik meer van kan worden gemaakt zijn achterwege gelaten.
  • Sommige scholengroepen zijn actief in meerdere onderwijssectoren en houden geen gegevens bij voor uitsluitend hun vo-medewerkers. Bij de door hen verstrekte informatie gaat het daarom vaak om benaderingen i.p.v. om exacte cijfers.
DI Maatregelen