GP Kees Winkelman 7273 LR 1600

Willen werken

Willen werken of vitaliteit gaat over gemotiveerd en energiek zijn. Onderstaande regelingen en praktijkvoorbeelden zijn voorbeelden van maatregelen die zich richten op vitaliteit.

Energie

 • Bewegend leren-onderwijs – scholengroep Curio
  In schooljaar 2022-2023 verzorgen enkele vakdocenten per periode twee lessen bewegend leren. De lessen zorgen naar verwachting voor meer concentratie en taakgerichter gedrag bij zowel leerlingen als docenten. De pilot start in het mbo, uitbreiding naar het vmbo is het streven.
  Meer weten? Zie de informatie op de website van Curio over Curio-pioniers >>

 • Workshop Mindful aan het werk – scholengroep Ons Middelbaar Onderwijs (OMO)
  Workshop over de persoonlijke energiebalans, energievreters en energiegevers, het belang van pauzeren en mindfulness-technieken.
  Meer weten? Zie de informatie op de website van Promotion, het interne loopbaancentrum voor alle medewerkers van OMO, over Mindful aan het werk >>

 • Workshop Ademwerk – scholengroep Dunamare
  Ademworkshop voor medewerkers die meer in hun lijf en minder in hun hoofd willen zitten. De workshop belooft een boost van het immuunsysteem.
  Meer weten? Zie de informatie over deze workshop op de website van de Dunamare Academie >> 

 • Lifestyleprogramma – scholengroep Alberdingk Thijm
  Het programma biedt een keuze uit activiteiten als yoga, bootcamp, mountainbiken, sound journey, roeien, mindfulness, hardlopen en Qi gong. Met het programma wil de scholengroep medewerkers fitter maken en daarmee uiteindelijk uitval voorkomen. De activiteiten worden sinds 6 jaar aangeboden en deelname is gratis voor iedere medewerker.
  Elk schooljaar zijn er c.a. 10 activiteiten van 7 bijeenkomsten gedurende 7 weken, altijd na werktijd. Jaarlijks nemen zo’n honderd vo-medewerkers deel. De helft van de activiteiten wordt door de eigen medewerkers verzorgd, voor de andere helft huurt de scholengroep externen in. 
  Volgens de scholengroep kreeg het lifestyleprogramma in een enquête onder medewerkers een goede beoordeling.

 • Het Nieuwe Gezonde Werken – scholengemeenschap OSG Singelland
  Het uitgangspunt van dit tweedaagse programma op sportcentrum Papendal is dat gezond gedrag een vaardigheid is die kan worden aangeleerd. Er is op het sportcentrum aandacht voor onder meer bewegen, voeding, slaap en herstel. Deelnemers worden met de opgedane kennis ambassadeurs en gaan vervolgens op hun eigen school met collega’s in gesprek over hoe ze gezamenlijk kunnen werken aan een gezonde leefstijl. Ideeën die zo zijn ontstaan: een gezonde kantine, gezamenlijke sportactiviteiten, dynamisch meubilair en meer ruimte voor herstelmomenten.
  Aan Het Nieuwe Gezonde Werken namen 45 collega’s deel in 2021-2022 en 85 collega’s aan het begin van 2022-2023. Er is minder verzuim, maar onduidelijk is of dit verband houdt met dit programma.
  Meer weten? Lees het artikel 'OSG Singelland legt nadruk op duurzaam leven, leren en werken' >> 

Motivatie

 • Taakverdeling op basis van voorkeuren – Haarlem College
  Medewerkers geven aan welke taken zij leuk vinden en/of uitdaging bieden. Taken die niemand wil uitvoeren worden waar mogelijk aangepast, gedigitaliseerd, uitbesteed of afgeschaft.
  Meer weten? Lees het inspiratieverhaal 'Van uren tellen naar een gebalanceerd taakbeleid' >>

  Zie ook de methode Werkbalans. De methode leidt in vijf stappen naar een verdeling van (niet-lesgebonden) taken die aansluit bij de individuele motivatie en ontwikkelbehoefte van medewerkers.

  Uit onderzoek [1] blijkt dat docenten de wens hebben om hun eigen takenpakket samen te stellen, maar dat zij dit ook ervaren als een verdere belasting van hun takenpakket.

 • Workshop Werkgeluk – scholengroep Ons Middelbaar Onderwijs (OMO)
  De workshop belooft deelnemers een beter beeld van wat werkgeluk is en tools om meer plezier uit hun werk te halen.
  Meer weten? Zie de informatie over de workshop Werkgeluk op de website van ProMotion, het interne loopbaancentrum voor alle medewerkers van OMO >>

 • Loopbaantraject – scholengroep Ons Middelbaar Onderwijs (OMO)
  Traject met een loopbaanadviseur. Het traject is er op gericht weer uitdaging in het werk te vinden en met (hernieuwde) energie en plezier de huidige functie voort zetten. Of om juist gericht stappen te zetten naar een andere functie.
  Meer weten? Zie de informatie over loopbaanvragen op de website van ProMotion, het interne loopbaancentrum voor alle medewerkers van OMO >>

 • Advies over post-AOW mogelijkheden – scholengroep Lucas Onderwijs
  Met een pensioenadviseur kunnen medewerkers bespreken hoe de laatste jaren van de loopbaan duurzaam kunnen worden ingericht. Medewerkers verkennen bijvoorbeeld de mogelijkheid om na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd door te werken, waarbij het met name gaat om het afmaken van het schooljaar. Veel vragen gaan ook over de financiële consequenties van eerder stoppen met werken.

  Volgens Lucas Onderwijs maken per schooljaar gemiddeld zo’n honderd medewerkers uit zowel het po als het vo gebruik van pensioenadvies. Medewerkers ervaren deze vorm van ondersteuning als een voorbeeld van goed werkgeverschap.