VOION Haganum 1976 2Header8

Veilig en vitaal werken

Inspiratie

Voion verzamelde verschillende voorbeelden uit het voortgezet onderwijs:

 • Dr. Mollercollege zet oud-leerlingen in als surveillant
  In het convenant ‘Aanpak lerarentekorten en werkdrukverlichting’ zijn tijdelijke middelen beschikbaar gesteld aan scholen ten behoeve van maatregelen tegen tekorten en werkdruk. Het Dr. Mollercollege heeft de middelen besteed aan ondersteuning, zodat docenten meer ruimte krijgen voor onderwijsontwikkelingen.
 • Een nieuwe blik op personeelsbeleid
  CS Walcheren (CSW) heeft op een andere manier gekeken naar personeelsplanning door al aan het begin van het schooljaar meer leraren aan te nemen dan noodzakelijk. Dit doen zij in de pilot 'kwalitatieve formatie'.
 • Gewaardeerd, gemotiveerd en vitaal
  Dunamare Onderwijsgroep in Haarlem heeft goed werkgeverschap als een van de speerpunten voor de komende jaren. Vanuit deze gedachte is de vitaliteitsscan opgenomen in het HR-beleid.
 • De winst van bezinning
  Het Rembrandt College in Veenendaal bood werknemers de gelegenheid om te reflecteren op werk- en levensvragen.
 • Weinig regels, trots personeel
  Het Altena College in Sleeuwijk mag zich beste Onderwijswerkgever 2012 noemen. Medewerkers zijn bijzonder trots op hun school.
 • POP-cyclus goed introduceren
  Om doel en nut van de POP-gesprekken duidelijk te maken ontwikkelde de Jacobus Fruytier Scholengemeenschap een POP-wijzer.