GP Kees Winkelman 7273 LR 1600

Welke instrumenten kun je gebruiken voor duurzaam inzetbaarheidsbeleid?

Er zijn geen kant-en-klare oplossingen om de duurzame inzetbaarheid van werknemers te verbeteren. Alle scholen verschillen immers van elkaar als het gaat om cultuur, visie, personeelssamenstelling etc. Wat bij de ene school werkt, kan bij een andere school mislukken. Iedere school zal zijn eigen proces moeten doorlopen en moeten leren de activiteiten fijn te slijpen zodat ze optimaal passen bij de eigen organisatie. Welke processtappen daarbij horen, hebben we hiervoor gezien.

Toch kunnen scholen en organisaties van elkaar leren en ideeën opdoen. Op de website van Voion zijn tal van praktijkvoorbeelden te vinden. Ook op het portaal van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) staan honderden mogelijke interventies, ingedeeld naar thema en soort interventie. Dit zijn voorbeelden uit de wetenschap en de praktijk uit allerlei sectoren, die als inspiratie kunnen dienen om in de school aan de slag te gaan.

Bekijk ook onderstaande websites, instrumenten en publicaties:

Website SZW:

Website Voion:

Publicaties: