GP Kees Winkelman 7273 LR 1600

Bronnen

Publicaties met (onderzoeks)gegevens over onder meer het effect van de regelingen

[1]

Werkdruk in het onderwijs. L. Hummel, W. E. Hooftman en R. Schelvis. TNO, Leiden 2019.

[2]

Tweede meting convenant aanpak personeelstekorten en werkdruk vo: stand van zaken besteding van middelen eind 2021. V. H. D. en J. Scheeren. Voion, 2022.

[3]

Werkgeversmaatregelen voor langer doorwerken en duurzame inzetbaarheid. Niks, S. Van den Heuvel en J. Sanders. Tijdschrift voor HRM, 2020.

[4]

Vitaal naar pensioen. De arbeidsmarktpositie van oudere leraren in het primair onderwijs en oudere docenten in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs in beeld. D. Van den Berg, J. Bendig, J. Scheeren en S. Vrielink. CAOP, CentERdata en MOOZ. In opdracht van het ministerie van OCW, 2021.

[5]

Evaluatie Generatiepact Gemeente Hilversum. Jaar onbekend.

[6]

Evaluatie Generatiepact Gemeente Zwijndrecht 2018-2021. M. Bourgondien, E. In 't Veld, M. Kemperman-Voeten, S. Vermeer en R. Hagenaars, 2021.

[7]

Evaluatie Regeling generatiepact Gemeente Haarlem 2017.

[8]

De(el) tijd zal het leren. Van analyse naar beleid over deeltijd. IBO Deeltijdwerk, 2020.

[9]

Samen naar voortgezet werkvermogen. Evaluatie van het Sectorplan Voortgezet Onderwijs. S. Van der Veen, S. Bouman en L. Aarts, Ape onderzoek & advies. In opdracht van Voion, 2017.

[10]

Inductie in het Noorden: 2014-2019 Eindrapportage. M. Helms-Lorenz, M. Van der Pers, P. Moorer, R. Harmsen en A. Verkade, 2019.

[11]

Het effect van opleiding en training op duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Een longitudinale studie op grond van objectieve data. V. Vuuren. Tijdschrift voor HRM, 2018.

[12]

Een leven lang inzetbaar? Duurzame inzetbaarheid. A. De Lange en B. Van der Heijden. Vakmedianet, 2022.

[13]

Metastudie effectiviteit Lerarenbeurs. Eindrapport. S. Van der Ploeg, Ecorys. In opdracht van het ministerie van OCW, 2017.

[14]

Promotiebeurzen voor docenten. Evaluatie. K. Van Bergen, J. Groot en J. Van der Wel, Regioplan. In opdracht van het ministerie van OCW, Amsterdam 2018.

[15]

Werk maken van strategisch HRM. Hoe personeelsbeleid bijdraagt aan goed onderwijs en bevlogen medewerkers. VO-raad, 2019.