Arbo Vo 171

Veilig en vitaal werken

Beeldschermwerk

Inleiding

Voor scholen gelden ook voorschriften voor de inrichting van beeldschermwerkplekken wanneer werknemers langer dan twee uur beeldschermwerk verrichten. In de normen voor beeldschermwerk zijn eisen opgenomen omtrent fysieke belasting (statische belasting door werkhouding), apparatuur, meubilair, de werkomgeving en de wisselwerking tussen mens en computer. Daarnaast moeten werknemers voldoende worden voorgelicht en onderricht over de gezondheidsrisico’s KANS (Klachten aan Arm, Nek of Schouder; voorheen RSI).

Houd rekening met de risico’s van langdurig zittend werk. Zie voor meer informatie: https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/zittend-werk/wat-zijn-de-risicos-van-zittend-werk  

Bekijk ook de norm beeldschermwerk in de Arbocatalogus-VO of het schoolvoorbeeld over beeldschermwerk.