Arbo Vo 171

Veilig en vitaal werken

Beeldschermwerk

Inleiding

Wanneer werknemers langer dan twee uur beeldschermwerk verrichten, gelden er (ook voor scholen) voorschriften voor de inrichting van beeldschermwerkplekken. In de normen voor beeldschermwerk zijn eisen opgenomen omtrent fysieke belasting (statische belasting door werkhouding), apparatuur, meubilair, de werkomgeving en de wisselwerking tussen mens en computer. Daarnaast moeten werknemers voldoende worden voorgelicht en onderricht over de gezondheidsrisico’s KANS (Klachten aan Arm, Nek of Schouder; voorheen RSI).

Houd rekening met de risico’s van langdurig zittend werk. Zie voor meer informatie: https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/zittend-werk/wat-zijn-de-risicos-van-zittend-werk  

Bekijk ook de norm beeldschermwerken in de Arbocatalogus-VO of het schoolvoorbeeld over beeldschermwerk.

Onderzoeken

  • Multidisciplinaire Richtlijn Computerwerk

    De doelstelling van deze multidisciplinaire richtlijn ‘computerwerk’ is een helpende hand te bieden bij het in beeld krijgen van problemen bij computerwerk en aanbevelingen te geven voor oplossingen die een bijdrage leveren aan primaire preventie van het risico op gezondheidsklachten.