GP Kees Winkelman 7527 LR 1600

Beeldschermwerk

Inleiding

Wanneer werknemers langer dan twee uur beeldschermwerk verrichten, gelden er (ook voor scholen) voorschriften voor de inrichting van beeldschermwerkplekken. In de normen voor beeldschermwerk zijn eisen opgenomen omtrent fysieke belasting (statische belasting door werkhouding), apparatuur, meubilair, de werkomgeving en de wisselwerking tussen mens en computer. Daarnaast moeten werknemers voldoende worden voorgelicht en onderricht over de gezondheidsrisico’s KANS (Klachten aan Arm, Nek of Schouder; voorheen RSI).

Houd rekening met de risico’s van langdurig zittend werk. Zie voor meer informatie en tips en handige instrumenten

Bekijk ook de norm beeldschermwerken in de Arbocatalogus-VO of het schoolvoorbeeld over beeldschermwerk.
 
Factsheets en checklist