Veilig en vitaal werken

Instrumenten

Instrumenten

Er zijn tal van instrumenten voor het voortgezet onderwijs die u helpen met veiligheid in praktijklokalen aan de slag te gaan:
  • Arbocatalogus-VO: de site met de arbonormen voor het voortgezet onderwijs, gezamenlijk vastgelegd door sociale partners.
  • Veiligepraktijklokalen.nl: in samenwerking met de platforms heeft Voion websites ontwikkeld met informatie (wettelijke arbo-eisen, aansprakelijkheid, groepsgrootte, sociaal gedrag van jongeren) en tools (machine-instructiekaarten voor leerlingen en handige checklists voor een veilig lokaal en apparatuur) om het onderwijs veiliger en gezonder te maken.  
  • Arboscan-VO: dit is de Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E); het instrument voor het voortgezet onderwijs om alle risico's in en om uw school te inventariseren en evalueren. Het periodiek uitvoeren van de RI&E is wettelijk verplicht.
  • Veilig Practicum: Wil je weten hoe je veilig kunt werken binnen natuurwetenschappen? Hier vind je informatie over (onveilige) proeven, chemische stoffen, wetten en regels, handige checklists, instructiekaarten voor apparatuur en meer.

Meer informatie over veilig werken in praktijklokalen vindt u via onderstaande links.