GP Kees Winkelman 7527 LR 1600

Instrumenten

Instrumenten

Voion heeft een aantal informatieve websites met hulpmiddelen ontwikkeld die u helpen om met veiligheid in praktijklokalen aan de slag te gaan:
  • Arbocatalogus-VO: de site met de arbonormen voor het voortgezet onderwijs, gezamenlijk vastgelegd door sociale partners.
  • Veiligepraktijklokalen.nl: in samenwerking met de platforms heeft Voion websites ontwikkeld met informatie (wettelijke arbo-eisen, aansprakelijkheid, groepsgrootte, sociaal gedrag van jongeren) en tools (machine-instructiekaarten voor leerlingen en handige checklists voor een veilig lokaal en apparatuur) om het onderwijs veiliger en gezonder te maken.  
  • Arboscan-VO: dit is de Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E); het instrument voor het voortgezet onderwijs om alle risico's in en om uw school te inventariseren en evalueren. Het periodiek uitvoeren van de RI&E is wettelijk verplicht.
  • Veilig Practicum: Wil je weten hoe je veilig kunt werken binnen natuurwetenschappen? Hier vind je informatie over (onveilige) proeven, chemische stoffen, wetten en regels, handige checklists, instructiekaarten voor apparatuur en meer.
  • Richtlijn Veilig werken en verantwoord toezicht BWI
    Goed, veilig en verantwoord werken in de praktijklokalen vinden alle docenten, instructeurs en directies voor het vmbo-profiel Bouwen Wonen en Interieur (BWI) belangrijk. Maar wat is goed toezicht? En hoeveel leerlingen is een verantwoord aantal? Het platform Bouwen Wonen en Interieur (BWI) ging met die vragen aan de slag en werkte, samen met BWI-docenten en Voion, aan een landelijke duidelijke richtlijn.
    Het formulier ‘Inzetbaarheid van de instructeur’ sluit hierop aan. Dit formulier helpt docenten BWI om gewenste vaardigheden van een (nieuwe) instructeur op papier te zetten. 

Meer informatie over veilig werken in praktijklokalen vindt u via onderstaande links.