GP Kees Winkelman 7527 LR 1600

Verplichte keuringen

Keuring van arbeidsmiddelen en installaties
Keuringen zijn verplicht als de veiligheid van het arbeidsmiddel afhangt van de manier van installeren of de veiligheid van het arbeidsmiddel wordt beïnvloed door slijtage, veroudering of andere invloeden van buitenaf.

De Arbowet verplicht werkgevers te zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Dat betekent dat o.a. (gas- en elektrische) installaties en arbeidsmiddelen (handgereedschappen – ook elektrische - , werktuigen en machines etc.) goed en veilig functioneren.

Sluit bij aanschaf een onderhoudscontract af voor de elektrische installaties en de arbeidsmiddelen. Meestal is een periodieke keuring door de leverancier in het onderhoudscontract opgenomen. Verzeker u ervan dat ook eventuele beveiligingen van de installatie en arbeidsmiddelen onderdeel zijn van de keuring. Voor het technisch beheer en onderhoud van eenvoudig elektrisch handgereedschap, zoals soldeerbouten en accuboormachines kan het voor de school voordelig zijn dat in eigen beheer uit te voeren door iemand die daarvoor is opgeleid (zie tips).

Periodieke keuringen 
De volgende arbeidsmiddelen en installaties dienen in ieder geval periodiek te worden gekeurd: 

 • Stookinstallaties. Meer informatie over de verplichtingen is te vinden op de website van Stichting Certificatie Inspectie en Onderhoud 
 • Jaarlijkse inspectie van CV- ketels (NEN 3140) 
 • Periodieke inspectie van CV- ketels boven 100 KW (1 keer per 2 jaar NEN 3140) 
 • Elektrotechnische installatie (Laagspanning) (1 keer per 4 of 5 jaar NEN 3140) 
 • Elektrische toestellen en machines (NEN3140) 
 • Klimmaterialen (NEN 2484) 
 • Rolsteigers (NEN 1298 en NEN 2718) 
 • Hijs- en hefgereedschap (Machinerichtlijn) 
 • Liften keuringen 1 keer in 18 maanden voor geldig certificaat voor gebruik (Warenwetbesluit Liften - art. 17) 
 • Blusmiddelen (draagbaar NEN 2559, brandslanghaspels EN 671-3) 
 • Noodverlichting (NEN 3140) 
 • Noodvoeding voor noodverlichting (NEN 3140) 
 • Brandmeldinstallatie (NEN 3140) en conform NEN 2654-1 en 2 
 • Bliksembeveiliging (NEN 1014) 

Tips:

 • Laat een of twee OOP-ers een opleiding volgen tot Voldoende Onderricht Persoon VOP 1 of 2 (NEN-EN 50110 / NEN 3140). Een Voldoende Onderricht Persoon VOP 1 of 2 mag aan de laagspanningsinstallatie werken. Denk aan het uitvoeren van kleine reparaties van elektrisch gereedschap, het vervangen van een lichtarmatuur. De VOP heeft geen elektrotechnische achtergrond maar mag op grond van deze opleiding wel elektrische apparaten keuren.
 • Laat iemand opleiden tot Beheerder Brandmeldinstallatie. Een beheerder brandmeldinstallatie is belast met de bediening, de periodieke controle en het preventief onderhoud van een brandmeldinstallatie, zoals staat omschreven in de NEN 2654. Daarnaast fungeert hij als eerste aanspreekpunt voor de brandweer, bijvoorbeeld in situaties waar twijfel bestaat over de echtheid van een brandmelding en de noodzaak voor de brandweer om uit te rukken.
 • Lees meer over de periodieke inspectie van elektrische installaties.

Nota Bene: de elektrische veiligheid wordt getest. Dat impliceert niet dat de fysieke veiligheid gekeurd is (risico op verwonding door snijden, knellen, pletten etc.). Dus een kolomboor kan wegens het ontbreken van een beschermkapje afgekeurd worden ondanks een goedkeuring op basis van NEN 3140. Voor een volledige keuring op veiligheid dienen de veiligheidsvoorzieningen aangebracht door de fabrikant op hun juiste werking te worden gecontroleerd. Voor een inventarisatie van veiligheidsrisico’s bij machines en gereedschappen kan de Arboscan-VO geraadpleegd worden.

Lees meer over het thema:
Machineveiligheid