GP Kees Winkelman 7527 LR 1600

Uit de praktijk

Uit de praktijk

Voion verzamelde voor u verschillende voorbeelden uit de praktijk:  
 • Medewerkers bevoegd zelf NEN-keuringen uit te voeren.
  Medewerkers die de opleiding Keurmeester Elektrotechnische Arbeidsmiddelen volgde zijn nu bevoegd de jaarlijkse verplichte NEN-keuring zelfstandig uit te voeren.  
 • Werkruimte voor toa's in multifunctioneel practicumlokaal.
  Hoe het verbouwen van vijf oude practicum lokalen tot één groot lokaal mét een praktijkruimte voor toa's de kwaliteit van werken en leren verbetert voor zowel docenten, toa's als leerlingen.
 • Instructie voor leerlingen.
  Schoolleiding en docenten van de Hofstede Praktijkschool hebben instructiekaarten opgesteld voor veilig machinegebruik in de praktijklokalen. De kaarten zijn overzichtelijk en herkenbaar om ervoor te zorgen dat de regels beter worden nageleefd.  
 • Matrix arbo - preventie – veiligheid.
  Met behulp van een matrix ontstaat er duidelijkheid over de grenzen en bevoegdheden van het eigen taakgebied, waardoor mensen meer verantwoordelijkheid nemen en hun daadkracht toeneemt.  
 • Preventiemedewerker op elke locatie.
  Door het slim organiseren van taken, is er op de verschillende locaties een preventiemedewerker. Het arboniveau binnen de school stijgt daardoor aanzienlijk.  
 • Functionele en transparante inrichting om veiligheid te garanderen.
  De functionele inrichting en ruimtelijke opzet van een schoolgebouw dragen bij aan veilige verplaatsingen door (en verblijf in) het gebouw.
 • Ongeluk dwingt tot betere communicatie.
  SG Panta Rhei had duidelijke regels om veilig te werken in praktijklokalen. Ondanks dat, gebeurde er een ongeluk. Veiligheidscoördinator Hans Viskil vertelt over hoe dit kon gebeuren, het proces na zo’n ongeluk en hoe direct de regels zijn aangescherpt.
 • Cyclisch werken aan veiligheid.
  De cirkel van plan-do-check-act geeft continuïteit aan het veiligheidsbeleid op het Stanislas College.
 • Ongeluk leidt tot aanscherping instructie.
  Bij SG Panta Rhei gebeurde ondanks duidelijke procedures en afspraken om veilig te werken een ongeluk in een praktijklokaal. Veiligheidscoördinator Hans Viskil vertelt welke aanpassingen zijn gerealiseerd om herhaling te voorkomen. 
 • Risico-analyse machines en veiligheidskaarten.
  Scholengemeenschap Maarsbergen (VMBO) heeft in 2004 een RI&E uitgevoerd. Daaruit volgde een verdiepende risicobeoordeling voor machineveiligheid. Logische regels, aanpassingen aan machines en heldere aanwijzingen op simpele veiligheidskaarten zorgden vervolgens voor veilig machinegebruik door gebruikers van alle leeftijden.
 • Basisveiligheid in praktijklokalen.
  Het Commanderij College Gemert heeft systematisch maatregelen genomen om de basisveiligheid in de lokalen te verbeteren. Het pakket basisveiligheids geeft duidelijkheid en voorkomt ongevallen in praktijklokalen.

Meer informatie over veilig werken in praktijklokalen vindt u via onderstaande links: