Arbo Vo 298

Veilig en vitaal werken

Radioactieve bronnen

Sommige scholen verzorgen zelf het stralingspracticum. Een aantal van die scholen realiseert zich niet dat, afhankelijk van de bronnen die zij in huis hebben, een vergunning op basis van de Kernenergiewet (KEW) nodig is.

De Arbeidsinspectie heeft het factsheet 'Radioactieve bronnen in scholen' voor HAVO en VWO’ gemaakt n.a.v. een inspectieproject Radioactieve bronnen in scholen voor HAVO en VWO.

Practicum
Een alternatief is om gebruik te maken van het Ioniserende Stralen Practicum (ISP), het zogenaamde reizend stralingspracticum. ISP biedt leerlingen op scholen voor HAVO en VWO in Nederland de mogelijkheid tot het uitvoeren van experimenten met radioactieve bronnen en röntgenbronnen over examenprogrammaonderdelen.

Ga terug naar Gevaarlijke stoffen