GP Kees Winkelman 7527 LR 1600

Radioactieve bronnen

Scholen die zelf een ioniserend stralingspracticum willen uitvoeren of een demonstratie willen geven, moeten voldoen aan de eisen in het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming.

Let op: Leerlingen uit eerste drie studiejaren van het VO mogen niet deelnemen aan het practicum.

Nota bene: scholen, waar een ioniserende stralingsbron aanwezig is of een apparaat dat röntgenstraling kan produceren, vallen ook onder het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming.

Verzorgt u zelf het ioniserend stralingspracticum? Lees in deze factsheet wat het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming voor u betekent.

Eisen: registratie of vergunning
De werkgever moet een vergunning hebben die kan worden aangevraagd bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS zie www.autoriteitnvs.nl ). Op deze site is ook de database met verleende vergunningen te raadplegen. Deze is uiterst informatief voor scholen die overwegen het stralingspracticum in eigen beheer te verzorgen.

Practicum
Een alternatief is om gebruik te maken van het Ioniserende Stralen Practicum (ISP), het zogenaamde reizend stralingspracticum. ISP biedt leerlingen op scholen voor HAVO en VWO in Nederland de mogelijkheid tot het uitvoeren van experimenten met radioactieve bronnen en röntgenbronnen over examenprogrammaonderdelen.

Ga terug naar Gevaarlijke stoffen