Veilig en vitaal werken

Wat staat er in de Arbocatalogus-VO?

Wat staat er in de Arbocatalogus-VO?

De normen waaraan lokalen moeten voldoen zijn opgenomen in de Arbocatalogus-VO. U vindt hier de verschillende normen en regels voor diverse soorten lokalen, als scheikundelokalen, praktijklokalen, gymnastiek lokalen, theorielokalen etc. Deze afspraken in de Arbocatalogus-VO zijn ook vastgelegd in de cao voortgezet onderwijs. Zoals bijvoorbeeld:
  • Goede onderhoudscontracten voor de installaties in het schoolgebouw; 
  • De veiligheid van de ter beschikking gestelde arbeidsmiddelen;
  • Een actueel overzicht van de aanwezige gevaarlijke stoffen.

Kortom, alle technische, organisatorische en gedragsmatige (bijvoorbeeld: draag een veiligheidsbril) maatregelen die getroffen moeten worden, vindt u in de Arbocatalogus-VO. De Arboscan-VO bevat checklists om te controleren of deze technische, organisatorische en (het toezien op en corrigeren van) gedragsmatige aspecten van veiligheid in orde zijn.

Meer informatie over veilig werken in praktijklokalen vindt u via onderstaande links.