GP Kees Winkelman 7527 LR 1600

Wat staat er in de Arbocatalogus-VO?

Wat staat er in de Arbocatalogus-VO?

De eisen waaraan de arbeidsomstandigheden in de school en de leslokalen moeten voldoen zijn opgenomen in de Arbocatalogus-VO. U vindt hier normen en regels die gelden voor lokalen zoals scheikundelokalen, praktijklokalen, gymnastiek lokalen, theorielokalen etc. Deze afspraken in de Arbocatalogus-VO zijn ook vastgelegd in de cao voortgezet onderwijs. Zoals:
  • Contracten voor onderhoud en keuring voor de installaties in het schoolgebouw; 
  • De veiligheid van de ter beschikking gestelde arbeidsmiddelen;
  • Een actueel overzicht van de aanwezige gevaarlijke stoffen.

Kortom, alle technische, organisatorische en gedragsmatige (bijvoorbeeld: draag een veiligheidsbril) maatregelen die getroffen moeten worden, vindt u in de Arbocatalogus-VO. De Arboscan-VO bestaat uit controlelijsten om te inventariseren of de technische, organisatorische aspecten in orde zijn en of toegezien wordt op veilig en gezond werken (inclusief voorlichting en instructie hoe veilig en gezond te werken). 

Meer informatie over veilig werken in praktijklokalen vindt u via onderstaande links.