GP Kees Winkelman 7527 LR 1600

Kankerverwekkende stoffen

Het gebruik van kankerverwekkende stoffen moet zoveel als mogelijk worden voorkomen door kankerverwekkende stoffen te vervangen door niet kankerverwekkende stoffen. Helaas is dat in de praktijk niet altijd mogelijk. Kankerverwekkende stoffen kunnen namelijk ook vrijkomen bij werkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan (hard)houtstof, kwartsstof en las- en soldeerrook. In deze gevallen moet de blootstelling aan deze stoffen zo veel als mogelijk worden voorkomen. Bijvoorbeeld door adequate afzuiging of het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.  

Twee keer per jaar publiceert de Staatscourant een niet-limitatieve lijst van kankerverwekkende stoffen en processen. De recentste lijst kunt u op de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekijken.   
Toa’s, docenten en rectoren vragen Voion wat deze lijst en de wet- en regelgeving met betrekking tot het gebruik van kankerverwekkende stoffen betekent voor binask-practica. Voion raad af deze stoffen te gebruiken en te vervangen door ongevaarlijke of minder gevaarlijke stoffen. Lees het advies en de achtergronden hierover: De SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen. Niet verboden maar wel vervangen.

Een effectieve manier om gezond te blijven is zorgen voor goede persoonlijke hygiëne. Op de werkplek is hygiëne net zo belangrijk, vooral als er met carcinogenen gewerkt wordt. Bekijk de factsheet over het verminderen van blootstelling aan kankerverwekkende stoffen door goede hygiene op de werkplek en de STOP-strategie >>

Ga terug naar Gevaarlijke stoffen