Arbo Vo 298

Veilig en vitaal werken

Kankerverwekkende stoffen

Het gebruik van kankerverwekkende stoffen moet zoveel als mogelijk worden voorkomen door kankerverwekkende stoffen te vervangen door niet kankerverwekkende stoffen. Helaas is dat in de praktijk niet altijd mogelijk. Kankerverwekkende stoffen kunnen namelijk ook vrijkomen bij werkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan (hard)houtstof, kwartsstof en las- en soldeerrook. In deze gevallen moet de blootstelling aan deze stoffen zo veel als mogelijk worden voorkomen. Bijvoorbeeld door adequate afzuiging of het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.  

Twee keer per jaar publiceert de Staatscourant een niet-limitatieve lijst van kankerverwekkende stoffen en processen. De recentste lijst kunt u op de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekijken.   
Toa’s, docenten en rectoren vragen Voion wat deze lijst en de wet- en regelgeving met betrekking tot het gebruik van kankerverwekkende stoffen betekent voor binask-practica. Voion raad af deze stoffen te gebruiken en te vervangen door ongevaarlijke of minder gevaarlijke stoffen. Lees hier meer over het advies en de achtergronden daarvan.


Ga terug naar Gevaarlijke stoffen