Veilig en vitaal werken

Hoe pak je het aan?

Hoe pak je het aan?

Veiligheid in praktijklokalen begint bij een goede veiligheidscultuur. En weten welke veiligheidsrisico’s er toe doen. De Arboscan-VO helpt u die risico’s te inventariseren en te beoordelen. De directie heeft een belangrijke rol. Zij stuurt, faciliteert en leeft voor. Dat betekent dat de directie doelen bepaalt, veiligheidsbeleid voert, tijd en andere middelen ter beschikking stelt. Bewust omgaan met veiligheid is een van die doelen.

Voorlichting, toezicht en onderricht leerlingen
In het onderwijs moet in het kader van de Arbowet met zowel werknemers, (docenten en onderwijsondersteunend personeel) als met leerlingen rekening worden gehouden. Leerlingen vallen onder de Arbowet wanneer zij werkzaamheden uitvoeren die te vergelijken zijn met arbeid in de beroepspraktijk (zoals werkzaamheden in praktijklokalen). Tevens is het een kwetsbare groep omdat zij vaak voor het eerst in aanraking komt met machines en gevaarlijke stoffen. Ook is het van belang dat leerlingen als toekomstige werknemers leren hoe ze veilig en gezond werken. Dit vergt veel van docenten met betrekking tot voorlichting, onderricht en toezicht. Als leerlingen stage lopen, is formeel de stageverlener verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden. Maar er ligt wel een maatschappelijke verantwoordelijkheid bij de school om leerlingen daar te plaatsen waar verantwoord wordt gewerkt.

Veiligheid onderdeel opleiding
Een goede manier om de kennis over veiligheid en gezond werken van zowel leerlingen als docenten te vergroten, is het onderdeel te maken van de opleiding van docenten en de (praktijk)opleidingen van leerlingen. Zo kan de Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers (VCA) worden verankerd in het onderwijssysteem.

Veilige praktijklokalen
De websites Veiligepraktijklokalen.nl bieden toegang bieden tot instructiekaarten, checklists en informatie die van belang zijn voor de veiligheid in praktijklokalen, zoals de wettelijke arbo-eisen, aansprakelijkheid, groepsgrootte en sociaal gedrag van jongeren. 

Meer informatie over veilig werken in praktijklokalen vindt u via onderstaande links.