GP Kees Winkelman 6956 LR 1600

Loopbaanmogelijkheden en wensen

Loopbaanwensen en mogelijkheden OOP

ITS Radboud Nijmegen heeft in 2015 onderzoek gedaan naar ‘Loopbanen van ondersteunend personeel in het voortgezet onderwijs’.

Conclusie van het onderzoek is dat ondanks dat de loopbaanmogelijkheden beperkt zijn, er wel mogelijkheden zijn om de waardering, het werkplezier en de loopbaanmogelijkheden te vergroten. In dit kader zijn er zinvolle activiteiten om het loopbaanbeleid voor ondersteunend personeel in de schoolorganisatie te verbeteren en tegelijkertijd het ondersteunend personeel zelf te empoweren.

Het onderzoek noemt een aantal oplossingsrichtingen voor het vormgeven van het loopbaanbeleid van ondersteuners:     
  • Verbreding functiebouwwerk
  • Horizontale loopbaanontwikkeling
  • Maak onderscheid tussen onderwijsondersteunende en beheersmatige medewerkers; ze hebben verschillende mogelijkheden, wensen en behoeften.
  • Loopbaanbeleid als teken van waardering
  • Transparantie en duidelijkheid over loopbaanmogelijkheden
  • Benut en creëer scholingsbudget voor ondersteuners

Zie ook de publieksversie Loopbaanbehoefte en mogelijkheden van ondersteunend personeel in het voortgezet onderwijs