GP Kees Winkelman 6956 LR 1600

Waarom zij-instroom?

Waarom zij-instroom?

  • de interesse in zij-instroom is groot: Veel professionals willen als vervolgstap in hun loopbaan de overstap maken naar het onderwijs. Op die manier willen ze hun opgedane kennis delen en zo een bijdrage leveren aan de samenleving.
  • (deel)oplossing lerarentekort: Zij-instroom vormt met het aanbod van wo-/hbo- professionals een onderdeel van de oplossing voor het lerarentekort. De reguliere uitstroom van de lerarenopleiding is niet voldoende om aan de vraag te voldoen.
  • werkervaring uit de praktijk: Met hun (werk)ervaring en kennis vanuit een andere achtergrond kunnen zij-instromers bovendien een echte toevoeging zijn binnen het team en voor de leerlingen.
  • buitenwereld naar binnen: Zij-instromers brengen de buitenwereld naar binnen. Zij komen direct uit de praktijk.
  • meer diversiteit: Zij zorgen door hun specifieke werkachtergrond en kennis voor meer diversiteit in de school.
  • frisse blik: Ze kunnen het onderwijs en de gang van zaken binnen de school met een frisse blik observeren en innovatie stimuleren – en daar leert iedereen van.
  • goed werkgeverschap: Het past bij goed werkgeverschap van schoolbesturen om breder te kijken en kansen te bieden aan degenen die deze stap willen zetten. Soms aarzelen bestuurders om zij-instromers aan te nemen, in verband met het twee jaar durend opleidingstraject, de extra kosten en het gebrek aan begeleidingscapaciteit. In regio’s waar nog geen lerarentekort is, voelen bestuurders bovendien vaak geen urgentie om zij-instromers aan te stellen.
  • een succesvolle route: De ervaring uit het verleden leert dat zij-instroom goed kan werken met name bij de praktijkvakken in het vmbo.
  • extra middelen: Het ministerie van OCW biedt extra middelen aan via de regeling Zij-instroom in Beroep.

Bron: Handreiking Zij-instroom als vervolgcarrière in het voortgezet onderwijs. Voion. Juni 2021

nieuws