GP Kees Winkelman 6956 LR 1600

Onderwijsarbeidsmarkt

Universitaire lerarenopleiding

De universitaire lerarenopleiding leidt afgestudeerde wo-bachelor- en masterstudenten op tot eerstegraads docent in het voortgezet- en beroepsonderwijs. Op de website Universitairelerarenopleidingen vind je alle informatie over welke lerarenopleiding je kunt volgen. Met de interactieve module de OnderWijzer kun je zien of je met jouw studieachtergrond kunt instromen bij een universitaire lerarenopleiding of dat je een educatieve minor of module kunt volgen waarmee je les mag geven aan vmbo-tl en de onderbouw havo-vwo. 

Flexibilisering lerarenopleiding
Om de flexibilisering van de lerarenopleidingen te versnellen en versterken heeft het ministerie een bestuursakkoord gesloten met de hogescholen en universiteiten. Onder de naam Leraren voor morgen werken de hogescholen aan de uitvoering. Landelijke werkgroepen met vertegenwoordigers uit de lerarenopleidingen bereiden de uitvoering voor en klankbordgroepen denken met hen mee. Zo zijn er nu afspraken gemaakt over een landelijke evc-procedure en regionale allianties gevormd tussen de lerarenopleidingen.