GP Kees Winkelman 6956 LR 1600

Voorwaarden voor succes

Het zij-instroomtraject vraagt om een investering van alle betrokkenen. Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden als u van zij-instroom een succes wilt maken? Voor meer informatie lees de handreiking zij-instroom als vervolgcarrière in het vo waarin de stappen voor het opzetten van een zij-instroomtraject beschreven staan.

 1. Goede communicatie: neem het team mee
 • Praat met het team over uw visie, het beleid en de wederzijdse verwachtingen.
 • Vertel wat zij-instroom inhoudt en wat de zij-instromer brengt (een wo-/hbo- professional met vakinhoudelijke kennis).
 • Bespreek in het team/de school eventuele zorgen en oplossingen.
 • Laat de zij-instromers meelopen, meekijken en reflecteren.
 • Toon begrip en neem de zij-instromer op in het team.
 1. Een veilige leeromgeving
 • Bied extra begeleiding, tijd en ruimte voor studie.
 • Vergroot het draagvlak in het team.
 • Creëer een gedeelde visie en veilige leeromgeving.
 • Vraag van het team een bijdrage aan de begeleiding.
 1. Kies de juiste locatie
 • Plaats de zij-instromer bij voorkeur bij een opleidingsschool.
 • Laat de schoolopleider en/of mentor coachen en begeleiden.
 • Vergroot de samenwerking met de lerarenopleiding.
 • Onderhoud regelmatig contact met de lerarenopleiding. 
 1. Een vaste klas en rooster
 • Plaats in een vaste klas.
 • Geef niet de overblijvende moeilijke klassen.
 • Zorg voor regelmaat in het rooster en 
 • Zet de zij-instromer niet in op vervanging.
 1. Meer maatwerk
 • Vraag de lerarenopleiding maatwerk te bieden bij een zij-instroomtraject.
 • Heb aandacht voor de persoonlijke achtergrond en leervragen.
 • Vraag vrijstellingen op basis van Eerder Verworven Competenties (EVC) of studiepunten.
 • Spreek met de opleiding af dat zij in het assessment rekening houden met de EVC.
 1. Verwachtingsmanagement
 • Stemmen de verwachtingen van bestuur, opleiding en zij-instromer overeen?
 • Is iedereen op de hoogte van wat er van hem of haar wordt verwacht?
 • Maak duidelijke afspraken over:
  • de verantwoordelijkheid van de school, het bestuur, de opleiding en de zij-instromer;
  • de begeleiding in de school;
  • de rol van de mentor/coach in de school;
  • de rol van de schoolopleider;
  • de wijze van afstemming;
  • de afstemming tussen de mentor en de schoolopleider;
  • de behoefte van de zij-instromer.
 • Leg afspraken met de zij-instromer als onbevoegde leraar vast in de arbeidsovereenkomst (CAO VO artikel 9.5.).

Bron: Handreiking Zij-instroom als vervolgcarrière in het voortgezet onderwijs. Voion. Juni 2021

nieuws